Home
22 . 09 . 2019
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt nr. 2189/22.02.2013
Vineri, 22 Februarie 2013 15:55
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„Serviciilor- organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2013


AUTORITATE CONTRACTANTÃ
: Primaria Municipiului Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595
OBIECTUL CONTRACTULUI : Servicii organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2013.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primãriei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595 ,sc.A, etj.4 ,Birou achizitii
TERMENUL LIMITÃ DE DEPUNERE A OFERTELOR: data 5.03.2013, ora: 10 la sediul Primãriei  Fetesti,Registratura
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 5.03.2013, ora: 11, la sediul Primãriei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595 ,sc.A,etj.4 ,Sala de sedinte

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Anunt (format .doc)
 
Anunt 1479
Miercuri, 06 Februarie 2013 20:37

Anunt 1479

Proiect hotarare privind infiintarea DADPP

 
Comunicat - Ziua Unirii 24 Ian. 2013
Vineri, 25 Ianuarie 2013 22:12
   Primăria municipiului Fetești și Consiliul Local, cu sprijinul Casei de Cultură, la inițiativa primarului, domnul Gheorghe Catrinoiu, au organizat joi 24 ianuarie, un eveniment cultural – artistic dedicat “Unirii Principatelor Romane”.
   La împlinirea a 154 de ani de când Moldova s-a unit cu Tara Romănească, elevii de la liceul Tehnologic de Industrie Alimentară au încântat audienta cu scenete, poezii si cântece ce au avut ca temă “Mica Unire”.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu le-a urat tuturor feteștenilor un călduros ”La mulți ani!” cu ocazia Unirii Principatelor Române de la 1859.
   Edilul  a declarat „Unirea s-a înfăptuit acum 154 de ani pentru că era un deziderat străvechi al poporului nostru, exprimat puternic în timpul domniei lui Mihai Viteazul, cel care avea să fie numit ”simbolul luptei pentru unirea românilor” si care a pierit pe câmpul de luptă, la 1601, cu acest gând. ”
   ”Versurile Horei Unirii, strigate de un intreg popor la 24 ianuarie 1859, spun clar ”unde-i unul nu-i putere la nevoi şi la durere, unde-s doi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte”. Numai împreună, uniţi pentru comunitatea noastră şi dându-ne mâna pentru mai binele tuturor membrilor ei putem trece si de cele mai grele obstacole.”, a mai precizat primarul Gheorghe Catrinoiu.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt
Vineri, 25 Ianuarie 2013 20:29
   In conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:
   PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.
Data afisarii
25.01.2013

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti (format .doc)

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti (format .pdf)

 
Comunicat - Boboteaza 2013
Luni, 07 Ianuarie 2013 23:14

   Primăria și Consiliul Local Fetești, la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, cu sprijinul partenerilor, au organizat duminică 06 Ianuarie 2013, primul mare eveniment al anului ocazionat de Bobotează.
   Manifestările au început în jurul orei 10.30 cu “botezul” cailor la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, după care participanții s-au deplasat la Stadionul din Parcul Mare, unde au avut loc trei probe și anume: „Cel mai frumos atelaj” (27 concurenți), „Cal și călăreț” (18 concurenți) si “Tracțiune” (9 concurenți).
   Câștigătorii celor trei probe au fost:
•I. „Cel mai frumos atelaj”:
Locul I – Ureche Marius;                                                                             
Locul II - Popescu Marian;
Locul III – Simion Florin;

•II. „Cal și călăreț”:
Locul I – Popescu Silvia;
Locul II – Grebla Silviu;
Locul III – Gabi Zanet;
   La proba de tracțiune câștigătorul a fost Marian Ureche (17,03 secunde -  50 m).
   Juriul a fost format din trei membrii  (Georgescu Valentin, Cazan Beatrice si Năstase Tudor – medici veterinari).
   Premiile au constat în harnașamente pentru cai și diplome.
   Concurenții si spectatorii s-au deplasat, după aceea, la Brațul Borcea (la Pensiunea ”La Popescu”) pentru aruncarea și scoaterea crucii din apă. Dintre cei șapte tineri care au cutezat să se arunce în apă, după crucea aruncată de către preotul Iliescu Nicolae, Martinescu Florin a fost cel care a reușit să o prindă. Acesta dar și ceilalți tineri au fost premiați de către administrația locală.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

Galerie foto "Boboteaza 2013"

 
Anunt de licitatie
Luni, 07 Ianuarie 2013 22:27

1. Informatii generale privind concedentul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO14TREZ39221300205XXXXX,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii:
a. Procedura aplicata pentru atribuirea  contractului de concesiune:  licitatie
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune teren pentru construire de locuinte  Zona.Vest si Zona Liliacului ( str. Marculesti si str. Viorelelor).
c. Suprafata teren: 243 mp. ( un lot ), situat in municipiul Fetesti, judetul Ialomita, zona Vest    ( str. Marculesti ) si 1200mp. ( 4 loturi de 300mp. ), situate in municipiul Fetesti, judetul Ialomita, zona Liliacului (str. Viorelelor)
d. Durata sau termenul de concesiune este de 25 ani,
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  10.01.2013.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:
- certificat de urbanism                  7,00 lei
- caiet de sarcini                         100,00lei
- taxa de participare                    200,00lei
-garantia de participare               450,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 0,62lei/mp/an pentru locuinte
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.01.2013, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.01.2013, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exempla
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
29.01.2013, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Denumirea, adresa, nr. de telefon al instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:
Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul Cosminului, nr. 12, cod postal 920064, telefon 0243218515.
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  08.01.2013.        

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Public Nr.19424 din 11.12.2012
Marţi, 11 Decembrie 2012 18:47
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra rezultatelor informării si consultării privind continutului documentaţiei faza PUZ "Parc fotovoltaic, Mun. Feteşti, jud. Ialomiţa", pentru amplasamentul situat in Tarla 275/1/1, parcela 1-18; Tarla 275/1/3, parcela 1-8; Tarla 267/1/2, parcela 1-5; Tarla 269/1/2, Parcela 1,2, titular de proiect fiind S.C."ATHOS CONSTRUCTIONS & INVEST" S.R.L. şi face cunoscut faptul că in perioada de consultare a publicului precum şi in cadrul dezbaterii publice organizate in data de 05.12.2012 nu s-au inregistrat propuneri, observaţii sau sugestii cu privire la conţinutul acestei documentaţii.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Club Pensionari Buliga
Vineri, 07 Decembrie 2012 20:42
  Primăria și Consiliul Local, la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, au inaugurat, joi 06 Decembrie 2012, cel de-al treilea club al pensionarilor în cartierul Buliga.
   Primul club al pensionarilor din localitate a fost inaugurat pe data de 01 Octombrie 2009, cu ocazia “Zilei Internaționale  a Persoanelor Vârstnice”, în cartierul Fetești Gară iar cel de-al doilea în data de 29 octombrie 2011, în cartierul Fetești Oraș (fosta piață).
   Acum și pensionarii din Buliga au posibilitatea de a  participa la diverse activităţi culturale, sociale și recreative, care să-i facă să uite vreme de câteva ceasuri bune de grijile de zi cu zi.
   La inaugurare au fost prezenţi, pe lângă numeroşii vîrstnici din cartier, oficialități locale dar si deputatul de Fetești-Țăndărei, Pocora Cristina Ancuța.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu a declarat că “noul club se adresează tuturor pensionarilor care au domiciliul în cartierul Buliga, indiferent dacă au sau nu aparţinători şi indiferent de mărimea veniturilor pe care le au. Este un loc unde îşi pot petrece timpul împreună într-un mod agreabil. Pensionarii au la dispoziţie o sală dotată cu mai multe mese unde pot juca şah, table, rummy sau alte jocuri, un loc unde se pot relaxa uitându-se la televizor. De asemenea, avem în plan să deschidem un Club al Pensionarilor și în cartierul Coloniști.”

Primarul Municipiului Fetești,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Mos Nicolae 2012
Vineri, 07 Decembrie 2012 20:40
   Primăria municipiului Fetești și Consiliul Local, la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, au dat startul sărbătorilor de iarnă, joi 06 Decembrie, cu ocazia zilei de Moș Nicolae, printr-un eveniment cultural-artistic, în cadrul căruia a fost aprins și iluminatul ornamental din localitate.
   Moș Nicolae le-a oferit cadouri și diplome de merit, prin primarul Gheorghe Catrinoiu, celor două eleve cu rezulate excepționale la fazele naționale ale olimpiadelor și anume: Cocârlea Ana Elena si Costandache Lavinia de la Liceul Teoretic ”Carol I”.
Edilul Feteștiului alături de cei din public au numărat secundele rămase până la aprinderea iluminatului ornamental de sărbători ce a fost urmată de un spectaculos foc de artificii.
   Spectacolul a fost deschis de către copii de la  Casa de Cultură a municipiului Fetești (trupele Steluțele, Primavera, Clopoțeii, grupul vocal Flori Dalbe), urmați apoi de Adora, Emma Ștefan, Alin Călinescu, Andreea D., Nick Kamarera feat. Alinka și            Dj Project feat. Adela Popescu.
   Edilul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, le-a urat un călduros „La mulți ani!” tuturor celor ce poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae și ca sărbătorile de iarnă să-i găsescă mai optimiști și mai buni.
   De asemenea, acesta a ținut sa precizeze că locuitorii Feteștiului vor mai avea parte de suprize pentru că și  Moș Crăciun și-a anunțat prezența la noi în municipiu.

Primarul Municipiului Fetești,
Gheorghe Catrinoiu
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior31323334353637383940UrmătorSfârşit »

Pagina 32 din 49
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 19-09-2019.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive