Home
12 . 12 . 2019
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Public - Dezbatere ICCO
Luni, 25 Martie 2013 13:56
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice asupra documentaţiei faza PUZ "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Mun. Feteşti, jud. Ialomiţa", pentru amplasamentul situat in Tarlaua 162/1, parcela 52; sola 162/1, parcela 53/1; sola 162/1; parcela 53/2, titular de proiect fiind S.C."ICCO SOLAR ENERGY" S.R.L., iar proiectant general S.C."MART STUDIO" S.R.L., dezbatere care va avea loc in data de 15.04.2013, orele 1000, la sala de şedinţe  din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. IV.
   Documentele complete ale propunerilor conţinute in PUZ se pot consulta la sediul primăriei, Compartimentul Urbanism, et. III, cam. 6, zilnic, intre orele 800-1630 (luni - joi), respectiv 800-1400 (vineri).
   Observaţii, comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul Primăriei Mun. Feteşti, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Public
Luni, 25 Martie 2013 13:55
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra rezultatelor informarii si consultarii privind continutului documentaţiei faza P.U.D. - "Construire depozit materiale de construcţii", pentru amplasamentul situat in Mun. Fetesti, str. Călăraşi,  titular de proiect fiind S.C."MAX" S.R.L. si face cunoscut faptul ca in perioada de consultare a publicului nu s-au inregistrat propuneri, observatii sau sugestii cu privire la continutul acestei documentatii.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 3.007/15.03.2013
Vineri, 15 Martie 2013 12:00
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„ Serviciilor- de paza”  in municipiul Fetesti, in anul 2013


AUTORITATE CONTRACTANTA: Primaria Municipiului Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595
OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza” in municipiul Fetesti, in anul 2013.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , etj.4 , Birou achizitii
CLARIFICARI : Se pot obtine de la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , etj.4 , Birou achizitii
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 26.03.2013, ora: 10 la sediul Primariei Fetesti, Registratura
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.03.2013, ora: 11, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, etj.4, Sala de sedinte

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Anunt (format .doc)

 
Anunt nr. 2189/22.02.2013
Vineri, 22 Februarie 2013 15:55
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„Serviciilor- organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2013


AUTORITATE CONTRACTANTÃ
: Primaria Municipiului Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595
OBIECTUL CONTRACTULUI : Servicii organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2013.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primãriei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595 ,sc.A, etj.4 ,Birou achizitii
TERMENUL LIMITÃ DE DEPUNERE A OFERTELOR: data 5.03.2013, ora: 10 la sediul Primãriei  Fetesti,Registratura
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 5.03.2013, ora: 11, la sediul Primãriei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595 ,sc.A,etj.4 ,Sala de sedinte

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Anunt (format .doc)
 
Anunt 1479
Miercuri, 06 Februarie 2013 20:37

Anunt 1479

Proiect hotarare privind infiintarea DADPP

 
Comunicat - Ziua Unirii 24 Ian. 2013
Vineri, 25 Ianuarie 2013 22:12
   Primăria municipiului Fetești și Consiliul Local, cu sprijinul Casei de Cultură, la inițiativa primarului, domnul Gheorghe Catrinoiu, au organizat joi 24 ianuarie, un eveniment cultural – artistic dedicat “Unirii Principatelor Romane”.
   La împlinirea a 154 de ani de când Moldova s-a unit cu Tara Romănească, elevii de la liceul Tehnologic de Industrie Alimentară au încântat audienta cu scenete, poezii si cântece ce au avut ca temă “Mica Unire”.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu le-a urat tuturor feteștenilor un călduros ”La mulți ani!” cu ocazia Unirii Principatelor Române de la 1859.
   Edilul  a declarat „Unirea s-a înfăptuit acum 154 de ani pentru că era un deziderat străvechi al poporului nostru, exprimat puternic în timpul domniei lui Mihai Viteazul, cel care avea să fie numit ”simbolul luptei pentru unirea românilor” si care a pierit pe câmpul de luptă, la 1601, cu acest gând. ”
   ”Versurile Horei Unirii, strigate de un intreg popor la 24 ianuarie 1859, spun clar ”unde-i unul nu-i putere la nevoi şi la durere, unde-s doi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte”. Numai împreună, uniţi pentru comunitatea noastră şi dându-ne mâna pentru mai binele tuturor membrilor ei putem trece si de cele mai grele obstacole.”, a mai precizat primarul Gheorghe Catrinoiu.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt
Vineri, 25 Ianuarie 2013 20:29
   In conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:
   PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.
Data afisarii
25.01.2013

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti (format .doc)

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti (format .pdf)

 
Comunicat - Boboteaza 2013
Luni, 07 Ianuarie 2013 23:14

   Primăria și Consiliul Local Fetești, la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, cu sprijinul partenerilor, au organizat duminică 06 Ianuarie 2013, primul mare eveniment al anului ocazionat de Bobotează.
   Manifestările au început în jurul orei 10.30 cu “botezul” cailor la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, după care participanții s-au deplasat la Stadionul din Parcul Mare, unde au avut loc trei probe și anume: „Cel mai frumos atelaj” (27 concurenți), „Cal și călăreț” (18 concurenți) si “Tracțiune” (9 concurenți).
   Câștigătorii celor trei probe au fost:
•I. „Cel mai frumos atelaj”:
Locul I – Ureche Marius;                                                                             
Locul II - Popescu Marian;
Locul III – Simion Florin;

•II. „Cal și călăreț”:
Locul I – Popescu Silvia;
Locul II – Grebla Silviu;
Locul III – Gabi Zanet;
   La proba de tracțiune câștigătorul a fost Marian Ureche (17,03 secunde -  50 m).
   Juriul a fost format din trei membrii  (Georgescu Valentin, Cazan Beatrice si Năstase Tudor – medici veterinari).
   Premiile au constat în harnașamente pentru cai și diplome.
   Concurenții si spectatorii s-au deplasat, după aceea, la Brațul Borcea (la Pensiunea ”La Popescu”) pentru aruncarea și scoaterea crucii din apă. Dintre cei șapte tineri care au cutezat să se arunce în apă, după crucea aruncată de către preotul Iliescu Nicolae, Martinescu Florin a fost cel care a reușit să o prindă. Acesta dar și ceilalți tineri au fost premiați de către administrația locală.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

Galerie foto "Boboteaza 2013"

 
Anunt de licitatie
Luni, 07 Ianuarie 2013 22:27

1. Informatii generale privind concedentul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO14TREZ39221300205XXXXX,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii:
a. Procedura aplicata pentru atribuirea  contractului de concesiune:  licitatie
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune teren pentru construire de locuinte  Zona.Vest si Zona Liliacului ( str. Marculesti si str. Viorelelor).
c. Suprafata teren: 243 mp. ( un lot ), situat in municipiul Fetesti, judetul Ialomita, zona Vest    ( str. Marculesti ) si 1200mp. ( 4 loturi de 300mp. ), situate in municipiul Fetesti, judetul Ialomita, zona Liliacului (str. Viorelelor)
d. Durata sau termenul de concesiune este de 25 ani,
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  10.01.2013.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:
- certificat de urbanism                  7,00 lei
- caiet de sarcini                         100,00lei
- taxa de participare                    200,00lei
-garantia de participare               450,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 0,62lei/mp/an pentru locuinte
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.01.2013, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.01.2013, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exempla
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
29.01.2013, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Denumirea, adresa, nr. de telefon al instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:
Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul Cosminului, nr. 12, cod postal 920064, telefon 0243218515.
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  08.01.2013.        

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior31323334353637383940UrmătorSfârşit »

Pagina 33 din 50
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 11-12-2019.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive