Home
19 . 02 . 2019
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Rezultat
Marţi, 11 Ianuarie 2011 12:27

REZULTATUL EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER
PERSOANA FIZICA LA SPITALUL MUNICIPAL FETESTI, DIN DATA DE 10.01.2011

 

 

  
NR. CRT.NUMELE SI PRENUMELEADMIS/RESPINS
1.BARCARI STELIANADMIS

   

COMISIA DE CONCURS
PRESEDINTE,
EC. DUGALA NICOLAE

 
Comunicat Boboteaza
Vineri, 07 Ianuarie 2011 11:35

   Primăria și Consiliul Local Fetești, la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, cu sprijinul partenerilor, au organizat joi 06.01.2011 acțiuni specifice  sărbătorii de Bobotează.


   Manifestările au început în jurul orei 11 cu “botezul” cailor la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, după care participanții s-au deplasat la Stadionul din Parcul Mare, unde au avut loc trei probe și anume: „Cel mai frumos atelaj” (17 concurenți), Cal și călăreț” (13 concurenți) si “Tracțiune” (7 concurenți).
   Câștigătorii celor trei probe au fost:
• I. „Cel mai frumos atelaj”: - Locul I – Gabi Zanet;
                                                  - Locul II – Popescu Marin;
                                                  - Locul III – Ureche Marius;
• II. „Cal și călăreț”: - Locul I – Gabi Zanet;
                                     - Locul II – Tocilă Valentin;
                                     - Locul III – Georgescu Ionuț;
• III. „Tracțiune” ( au tras atelajul + un tractor): - Câștigător – Călușaru Vali (19,96 secunde -  50 m pe zăpadă)
   Juriul a fost format din cinci consilieri locali  (Sima Ion, Gheorghiu Alexandru, Dugală Nicolae, Șoldan Gheorghe și Tîra Gheorghe) și un reprezentant al Hergheliei Jegălia (Măciucă Gheorghe).
   Premiile au constat în harnașamente pentru cai și diplome.
   În afara concursului au participat cu jochei, cai și un atelaj hipo reprezentanții Hergheliei Jegălia.
   Concurenții si spectatorii s-au deplasat, după aceea, la Brațul Borcea (lângă Poliția de Frontieră) pentru aruncarea și scoaterea crucii din apă. Dintre cei patru tineri care au cutezat să se arunce în apa rece ca gheța, după crucea aruncată de către preot, Constantinescu Alexandru Adrian a fost cel care a reușit să o prindă. Acesta și alți doi tineri au fost premiați.
  De asemenea, în Parcul Trandafirilor din cartierul Fetești Oraș a avut loc și proba de viteză pe distanța de 1000 m.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu
 
ANUNT - CONCURS OCUPARE FUNCTIE MANAGER
Miercuri, 08 Decembrie 2010 09:27

SPITALUL MUNICIPAL FETESTI
      JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


ANUNT


   Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Fetesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica.
   Concursul se va desfasura in perioada 10-13 ianuarie 2011,  la sediul Spitalului Municipal Fetesti , judetul Ialomita, dupa cum urmeaza:
- 10.01.2011 – test grila , orele 13,00
- 13.01.2011– prezentarea proiectelor de management,orele13,00-20,00
                  Criteriile de selectie a candidatilor persoane fizice constau in indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta;
2. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
3. au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
4. nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
5. sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
6. nu au varsta de pensionare, conform legii.
               Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere;
2. copia actului de identitate;
3. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
4. copia legalizata a documentelor care atesat absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau in management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
5. curriculum vitae;
6. copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
7. adeverinta care atesat vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificate “in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;
8. cazierul judiciar;
9. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
10. declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul 1989;
11. declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarire penala asupra sa;
12. copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
13. proiectul de management realizat de candidat;
14. chitanta de plata a taxei de participare la concurs.
                  Cunatumul taxei de participare la concurs este de 500 lei si va putea fi achitata la casieria spitalului sau in contul:RO13TREZ3925041XXX000057 deschis la Trezoreria Fetesti (cod fiscal: 4365220).                  
                  Dosarele de inscriere vor fi depuse la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Fetesti, str.Calarasi, nr.475, in perioada 08.- 29.12.2010.
                  Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica sunt afisate pe site-ul si la sediul Spitalului Municipal Fetesti si pe site-ul Primariei Municipiului Fetesti.

Consiliul de Adnministratie
al Spitalului Municipal Fetesti 

 

 
Anunt de Mediu 154A/26.11.2010
Vineri, 26 Noiembrie 2010 21:42

   Primaria Municipiului Fetesti, jud. Ialomita, anunta publicul interesat asupra finalizarii raportului de mediu si organizarea sedintei de dezbatere publica pentru "Actualizare Plan Urbanistic General - municipiul Fetesti" jud. Ialomita.
   Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Ialomita, municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, judetul Ialomita sau ARPM Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 13.
   Documentatia se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf, HG nr. 1076/2007.
Sedinta de dezbatere publica va avea loc in data de 10.01.2011, la ora 12.00, la sediul Primariei municipiului Fetesti, judetul Ialomita.
I   nformatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la:
- APM Ialomita, municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, judetul Ialomita, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 13.
- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, tel. 0248/213099, fax 0348/401993, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , http://www.arpmsm3.ro/;
   Observatiile piblicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare la sediul ARPM Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul APM Ialomita, municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, judetul Ialomita, pana la data de 10.01.2011.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt Public 153A/24.11.2010
Miercuri, 24 Noiembrie 2010 22:40

   Primaria Municipiului Fetesti, titular al planului urbanistic zonal "P.U.Z. Zona Centrala Municipiul Fetesti" anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la A.P.M. Ialomita si ARPM Pitesti de obtinere a avizului de mediu pentru planul sus mentionat.
   Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 si la A.R.P.M. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ialomita si A.R.P.M. Pitesti in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Comunicat - Reabilitare Strazi Municipiu
Vineri, 19 Noiembrie 2010 16:49

   Primăria municipiului Fetești este foarte aproape de a implementa proiectul ”Reabilitare Străzi în municipiul Fetești”, deoarece studiul de fezabilitate a fost finalizat.
   Prin această investiție se urmărește reabilitarea și modernizarea a 20 de străzi din localitate, și anume: Portului, Carpați, Tineretului, Ceahlăului, Grâușor, Vasile Lupu, General Averescu, Liviu Rebreanu, Ion Slavici, Panait Iastrati, Aleea Vilelor, Armatei, 22 Decembrie, Prelungirea Grâușor, Vasile Alecsandri, Constantin Brâncoveanu, Unirii, Mircea cel Mare, Toamnei și Soarelui.
   Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu, inițiatorul proiectului, a declarat că “ prin reabilitarea celor 20 de străzi, se urmărește îmbunătățirea condițiilor și standardelor de muncă a locuitorilor orașului ce își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al localității, sprijinirea activităților economice și turistice , prin realizarea unei infrastructuri moderne, ameliorarea calității mediului, eliminarea producerii de pagube materiale din cauza inundării proprietăților limitrofe și diminuarea surselor de poluare.”
   Lucrările propuse constau în:
- refacerea capacității portante a complexului rutier;
- amenajare sistem rutier;
- amenajare acostamente;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale;
- amenajarea drumurilor laterale;
- consolidare corp drum;
- realizare trotuare pietonale;
- montare parapet metalic de protecție.
C   omplexul de lucrări are ca scop asigurarea unui drum cu parametrii optimi pentru desfășurarea unui trafic în condiții de siguranță și confort, pe toată perioada anului fără restricții.
   Edilul Feteștiului a mai precizat că ” valoarea totală estimată a proiectului este de 3.046.650 Euro și se va derula prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.”

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt public 149A/19.11.2010
Vineri, 19 Noiembrie 2010 16:42

   Primaria Municipiului Fetesti, titular al planului urbanistic zonal "P.U.Z. Zona Centrala Municipiul Fetesti" anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la A.P.M. Ialomita si ARPM Pitesti de obtinere a avizului de mediu pentru planul sus mentionat.
   Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 si la A.R.P.M. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ialomita si A.R.P.M. Pitesti in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.
Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior41424344454647484950UrmătorSfârşit »

Pagina 48 din 56
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 18-02-2019.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive