Home
18 . 11 . 2019
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Comunicat - Pietruire strazi
Scris de Administrator   
Miercuri, 18 Aprilie 2012 12:19
   Primăria municipiului Fetești, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, a demarat, prin Direcția de Administrare  a Domeniului Public, pe 26 martie  lucrările de pietruire a străzilor, ce fac parte din programul anual de reabilitare și întreținere a infrastructurii stradale.
   În perioada 26 – 30 martie vor fi pietruite străzile Artelor, Petre Ispirescu, Vulturului, Sportului, Alexandru Sahia, Teatrului și Ana Ipătescu din cartierul Coloniști.
   Edilul Feteștiului, Gheorghe Catrinoiu, a declarat că în săptămâna 02 – 06 aprilie vor începe lucrările de pietruire a străzilor din cartierul Buliga.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Pachete de Paste
Miercuri, 18 Aprilie 2012 12:16

   Primăria municipiului Fetești și Consiliul Local, la inițiativa primarului Gheorghe Catrinoiu, au reușit să aducă și anul acesta bucuria în rândul copiilor de la centrul de zi ”Sfântul Nicolae”, din cartierul Fetești Oraș, oferindu-le pachete celor 20 de beneficiari.
   Important este ca cei mici să se bucure de cadouri și de semnificația marii sărbătorii a creștinilor care este Paștele , a declarat edilul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 


 

 
Dispozitie
Marţi, 10 Aprilie 2012 18:40
privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2012
 
 
Anunt - Circumscriptia Electorala Fetesti 6024/10.04.2012
Marţi, 10 Aprilie 2012 18:24

   In conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.67/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Prefectului Judetului Ialomita nr.55/2012, aduc la cunostinta alegatorilor ca pentru desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 10 iunie 2012, circumscriptia electorala Fetesti are numarul 2.

Primar,
Gheorghe CATRINOIU
 
Anunt - 5496
Miercuri, 04 Aprilie 2012 08:43
Nr. 5496 din 02.04.2012

A N U N T

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 11.05.2012 – 14.05.2012 ora 10,00 la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc.A, et.II-IV, concurs pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Directia Dezvoltare Investitii si Proiecte Europene – Compartiment Proiecte Europene, pentru proiectul “Statia de epurare noua, inclusiv treapta tertiara”.

    I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI


Concursul se va desfasura in 3 (trei) etape:
•    selectia dosarelor de inscriere;
•    proba scrisă ;
•    interviul ;

Dosarele se pot depune in perioada 02.04.2012 – 13.04.2012, la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
Proba scrisă se va desfăşura în data de 11.05.2012 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3;
Interviul se va desfăşura în data de 14.05..2012, ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE
 
II.1 Conditii generale:

-    cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor apartinend Spatiului Economic European, si domiciliul in Romania;
-    cunostinte de limba romana scris si vorbit;
-    are varsta minima reglamentata de prevederile legale in vigoare;
-    capacitate deplina de exercitiu;
-    stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de uniatile medicale abilitate;
-     indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postuluiscos la concurs.
-    nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;

II.2. Conditii specifice:

-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei, prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 0 ani;
-    studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta: economice.
-    cunostinte de operare pe calculator: WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET.

III. DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    Curriculum Vitae;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Catrinoiu Gheorghe
 
Anunt 5495
Marţi, 03 Aprilie 2012 08:48
Nr. 5495 din 02.04.2012

A N U N T

Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 11.05.2012 – 14.05.2012 ora 10,00 la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc.A, et.II-IV, concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de executie de consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Directia Dezvoltare Investitii si Proiecte Europene – Compartiment Proiecte Europene, pentru proiectul “O viata noua, un nou inceput!”

    I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in 3 (trei) etape:
•    selectia dosarelor de inscriere;
•    proba scrisă ;
•    interviul ;

Dosarele se pot depune in perioada 02.04.2012 – 13.04.2012, la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
Proba scrisă se va desfăşura în data de 11.05.2012 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3;
Interviul se va desfăşura în data de 14.05..2012, ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE
 
II.1 Conditii generale:

-    cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor apartinend Spatiului Economic European, si domiciliul in Romania;
-    cunostinte de limba romana scris si vorbit;
-    are varsta minima reglamentata de prevederile legale in vigoare;
-    capacitate deplina de exercitiu;
-    stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de uniatile medicale abilitate;
-     indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postuluiscos la concurs.
-    nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;

II.2. Conditii specifice:

- pentru functia de consilier IA cu atributii de instructor operare calculator/educatie:
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei, prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 2 ani;
-    studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta: Facultatea de Matemetica-Informatica.
-    cunostinte de operare pe calculator: WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET.
- pentru functia de consilier IA cu atributii de instructor activitati educativ-recreative; activitate educationala pentru promovare scoala/ centru:
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei, prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 0 ani;
-    studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta:, Facultatea de Asistenta Sociala, Facultatea de Stiinte Socio-Umane
- pentru functia de consilier IA cu atributii de instructor medire sanitara:
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei, prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 0 ani;
-    studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta: Facultatea de Medicina.
- pentru functia de consilier IA cu atributii de instructor istoria limbii si traditiilor rrome:
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei, prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 0 ani;
-    studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta: socio-umane (facultatea de istorie cu atestat sau adeverinta pentru predarea limbii rromani).

III. DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    Curriculum Vitae;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Catrinoiu Gheorghe
 
Comunicat - Lucrari DADP
Luni, 26 Martie 2012 17:56

   Primăria municipiului Fetești, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, a demarat, pe 19 martie  campania ”Fetești, mai verde, mai curat!”. În cadrul acesteia vor fi reabilitate și modernizate străzile, trotuarele, mobilierul urban și spațiile verzi. Direcția de Administrare  a Domeniului a executat în perioada 19 – 23 martie, următoarele lucrări:
-    Montare cabine stații autobuz în cartierul Fetești Oraș;
-    Amenajare platforme închise de gunoi menajer pe strada Anghel Saligny;
-    Revopsirea gardului protector zonă mediană strada Călărași;
-    Toaletarea  și elagajul pomilor;
-    Văruirea bordurilor și a pomilor strada Bănățenilor;
-    Reamenajarea spațiilor verzi în cartierul Fetești Oraș (lucrare începută pe 20 martie);
   De asemenea, în săptămâna 26 – 30 martie, lucrătorii DADP vor continua planul de lucrări după cum urmează:
-    Montare mobilier urban în cartierul Fetești Oraș;
-    Amenajarea platformelor închisede gunoi menaje pe strada Bănățenilor;
-    Revopsirea gardului protector zonă mediană strada Călărași:
-    Toaletarea  și elagajul pomilor;
-    Văruirea bordurilor pe strada Călărași și pe strada Promenadei;
-    Reamenajarea spațiilor verzi în cartierul Fetești Oraș;
-    Plantare flori și material dendrofloricol în cartierul Fetești Gară.
   Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu, face un apel către toți cetățeni municipiului Fetești să nu distrugă spațiile verzi, materialul dendrofloricol, mobilerul urban și să păstreze curățenia localității. În acest sens vor fi montate și avertizoare.
   Totodată, dacă sunteți martorii unei acțiuni de distrugere a spațiilor verzi, materialului dendrofloricol și a  mobilerul urban sesizați în cel mai scurt timp Poliția Locală la numărul de telefon 0733 / 449.900, a mai precizat edilul Feteștiului.
   Conform HCL 62 / 09.10.2008 completată de HCL 37 / 31.03.2010 pentru distrugere amenzile sunt cuprinse între 200 și 1000 de lei pentru persoanele fizice și între 500 si 2000 de lei pentru persoanele juridice.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 


 

 
Anunt Nr.4944/23.03.2012
Vineri, 23 Martie 2012 17:43
   In conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile la Asociatiile de proprietari


   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364456 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
23.03.2012

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

Click AICI pentru a accesa documentul (format .doc)

 
Scrisoare Deschisa
Sâmbătă, 10 Martie 2012 18:19
Către:
Primul Ministru Mihai Răzvan Ungureanu
Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale Claudia Boghicevici

SCRISOARE DESCHISĂ


   În calitatea mea de primar al municipiului Feteşti vreau să vă aduc la cunoştinţă că aplicarea Ordonanţei de Urgenţă numărul 124 publicată în Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011, care obligă administraţiile locale să sisteze plata ajutoarelor pentru cei care nu au achitat obligaţiile financiare către bugetele locale pentru anul anterior până la 31 ianuarie, este nepotivită ținând cont de condițiile inumane de trai ale acestor persoane (case cu structură grav afectată, insalubre, neracordate la utilități) și de faptul că nu realizează alt venit în afara ajutorului primit de la stat.
   De asemenea, această lege este şi neproductivă deoarece aceşti oameni nu vor avea niciodată posibilitatea să își achite datoriile, iar scopul declarat al ordonanţei nu va fi realizat.
   Prin aplicarea O.U.G. 124 la nivelul municipiului Fetești au rămas fără niciun venit 114 de persoane (57 dosare suspendate) din 860 (330 dosare) de la legea 416, 112 de persoane (56 dosare suspendate) din 1413 (471 dosare) de la legea 277 și 30 de persoane (10 dosare suspendate) din 896 (224 dosare) fără indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului. Alăturat vă trimit spre analiză situaţia concretă a celor care au rămas fără ajutor din partea statului.
   Având în vedere aceste aspecte vă propun ca ordonanța să fie modificată și să permită acestor categorii de oameni să beneficieze în continuare de aceste ajutoare cu posibilitatea reținerii unui procent din venitul realizat pentru acoperirea datoriilor către bugetele administrațiilor publice locale. Acest lucru ar duce și la evitarea creșterii ratei infracționalității în rândul acestor oameni defavorizați, determinată fiind de lipsa unui venit care să le asigure  traiul zilnic, chiar dacă acesta este situat la limita de subzistență.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gheorghe Catrinoiu


Scrisoare Deschisa (.doc)

Anexa I (.doc)
Anexa II (.doc)

 

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior31323334353637383940UrmătorSfârşit »

Pagina 38 din 50
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 13-11-2019.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive