Home
19 . 12 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Fetesti 2010-2020
Miercuri, 28 Iulie 2010 15:07

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Fetesti 2010-2020 (format .pdf - pentru vizualizare este necesar sa aveti instalat Adobe Reader)

 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Fetesti 2010-2020
Ultima actualizare ( Marţi, 15 Noiembrie 2016 21:16 )
 
Anunt 49P/04.08.2010
Miercuri, 04 August 2010 15:50

Catre
Domnul Caras Constantin
mun. Fetesti, str. Calarasi, nr. 8-10,
jud. Ialomita

Raspuns la adresa nr. 49/P/27.07.2010 (format .pdf)

 
Anunt public 100A/04.08.2010
Miercuri, 04 August 2010 15:44

   Primaria Municipiului Fetesti, titular al proiectului  “Actualizare P.U.G. Municipiul Fetesti” anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la A.P.M. Ialomita si ARPM Pitesti de obtinere a avizului de mediu pentru planul sus mentionat.
   Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 si la A.R.P.M. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri 8,00–14,00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, sediul A.P.M. Ialomita si A.R.P.M. Pitesti in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

Anunt public 100A/04.08.2010 (format .doc)

 
Anunt public 96A/29.07.2010
Joi, 29 Iulie 2010 12:36
 Primaria Municipiului Fetesti, titular al planului urbanistic zonal "Actualizare P.U.G. Municipiul Fetesti" anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la A.P.M. Ialomita si ARPM Pitesti de obtinere a avizului de mediu pentru planul sus mentionat.
   Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 si la A.R.P.M. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ialomita si A.R.P.M. Pitesti in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.
Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

Anunt public 96A/29.07.2010 (format .pdf)

 
COMUNICAT - LICITATIE
Luni, 26 Iulie 2010 13:34

   Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu a participat joi 22.07.2010, ora 13.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța la deschiderea ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție servicii „Asistență Tehnică pentru Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița.”
   Procedura aleasă a fost cea de „ licitație deschisă”, în conformitate cu  OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
   La licitația de joi au participat cinci ofertanți.
   Proiectul „Asistență Tehnică pentru Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița” care va fi implementat la Fetești are urmatoarea structură a surselor de finanțare:
• Grant Uniunea Europeana: 85%;
• Contributia Bugetului de Stat: 13%;
• Contributia Bugetului Local: 2%.
Investiția de aprox 22 mil euro, presupune executarea următoarelor lucrari:
• Reabilitarea unei surse de apă (frontul vechi de captatare) prin înlocuirea conductei de transport apă brută (din azbociment, cu lungimea de aprox. 5km) cu conducta din PEHD si desnisiparea celor 10 foraje;
• Reabilitarea a 15,5 km de rețea de distribuție apă potabilă în cartierul Fetești Oraș (înlocuirea conductei vechi din oțel, fontă sau azbociment, cu conductă din PEHD) și refacerea tuturor branșamentelor aferente;
• Construirea a 80 km de rețea de canalizare pentru cartierele Gară, Coloniști, Vlașca si Fetești Oraș;
• Construirea unei stații de epurare modernă;
• Construirea a 9 stații de pompare apă uzată locale, datorită configurației dificilă a terenului si împartirii localității pe cartiere distincte.
   Durata de implementare a proiectului este de 48 luni de la demararea lucrărilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
ANUNT - Loturi Legea 15/2003
Luni, 26 Iulie 2010 13:36
   Va facem cunoscut ca Primăria Municipiului Feteşti deţine momentan 28 de loturi de teren in suprafaţă de 300 mp în zona Buliga si 9 loturi în zona Spital care se atribuie gratuit tinerilor având vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani conform Legii 15 / 2003.
   De prevederile acestei legi beneficiază o singură dată tinerii care nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care solicita atribuirea în folosinţă a unui teren, cât si în alte localităţi.
 
ANUNT
Miercuri, 21 Iulie 2010 15:34
   Va facem cunoscut ca, Primaria Municipiului Fetesti nu detine, momentan, locuinte sociale si nici locuinte din fondul locativ de stat libere pentru inchiriat.
   Referitor la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii prin ANL, va aducem la cunostinta ca anual se stabileste o lista de prioritati in care sunt inscrisi solicitantii care respecta criteriile stabilite de H.G. 592/2006 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.
   Repartizarea locuintelor ANL  se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte.
 PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
        ing. Gheorghe Catrinoiu
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior41424344454647484950UrmătorSfârşit »

Pagina 49 din 54
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 18-12-2018.
by Xtin Computers