Home
20 . 08 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Raport nr. 11710/26.09.2016
Marţi, 27 Septembrie 2016 21:20

 

RAPORT

Privind actiunea de ecologizare " Let s do it Romania ! ",

desfasurata in data de  24.09.2016

ORGANIZATOR:  Primaria Municipiului Fetesti, Asociatia Viitorul in Zori

COORDONATOR JUDETEAN: Interact Slobozia

PARTENERI AI CAMPANIEI: Unitatile de invatamant din Municipiul Fetesti, S.C.  Urban S.A, Ocolul Silvic Fetesti

ZONE SALUBRIZATE:

Zona Buliga: Statia de autobuz, Iesire catre comuna Borcea

Zona Fetesti Oras: Str. Fabricii, Zona Vin alcool, Parcul Trandafirilor, Zona digului din spatele caselor ( Str. Borcea ), Zona Scolii Nr. 1  si strazile adiacente

Zona Vlasca: Str. Mihail Sadoveanu, Str. Abatorului                                                                             

Zona Fetesti Gara: Zona Policlinica, Parcul Mare, Zona G-urilor, Piata agroalimentara, Str. Banatenilor, Str. Armatei, Parcul Mic, Zona ICIA, Strazile adiacente din municipiul Fetesti

Zona Colonisti: Zona Scolii Nr. 5  si strazile adiacente

 

   Din numeroasele probleme de mediu care amentinta planeta noastra, o problema majora o constituie , fara nici o indoiala, deseurile.

   In Municipiul Fetesti a avut loc actiunea de ecologizare " Let s do it Romania !", organizata de Primaria Municipiului Fetesti si Asociatia Viitorul in Zori derulata in data de  24.09.2016.

   Aceasta actiune s-a realizat la initiativa domnului primar Sorin Gafitoi si a domnisoarei viceprimar Tudor Silica Vali care a coordonat echipele de voluntari si a stabilit zonele unde s-au constatat depozitele necontrolate de deseuri.  

   Oraşul a fost împărţit în mai multe zone, pentru fiecare  zona  fiind desemnat  câte un grup de elevi si voluntari , care să răspundă de curăţenia din sectorul  respectiv. 

   Actiunea a avut urmatoarele obiective :

 - salubrizarea carosabilului, trotuarelor, a spatiilor verzi si a zonelor verzi din cartierele  de locuinte, a parcurilor,  aleilor si strazilor;

 -  adunarea gunoaielor si depozitarea acestora in locuri special amenajate;

 - dezvoltarea spiritului civic al cetatenilor, prin implicarea directa a acestora;

 - constientizarea, educarea si informarea populatiei asupra efectelor nocive pe care deseurile le au asupra mediului.

   La aceasta actiune au participat aproximativ 700 de voluntari  ( elevi insotiti de cadrele didactice, reprezentanti ai operatorului de salubrizare SC Urban SA si Ocolului Silvic Fetesti, si beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001 )  insotiti de coordonatorii de zone. 

   Pentru realizarea acestei actiuni SC Urban SA  , Ocolul Silvic Fetesti si Asociatia Viitorul in Zori au pus la dispozitia voluntarilor materiale de curatenie necesare pentru buna desfasurare a activitatii si anume 1.300 de saci  si aproximativ 1.000 manusi.

   In urma actiunii s-au colectat 6.000 kg de deseuri. 

 RAPORT Privind actiunea de ecologizare "Let`s do it Romania!", desfasurata in data de 24.09.2016 (.pdf)

 
Listele debitorilor
Miercuri, 14 Septembrie 2016 12:04

Listele debitorilor (persoane fizice si juridice) care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local si cuantumul acestor obligatii:

Persoane fizice (.pdf)

Presoane juridice (.pdf)

 
Nr. 9770/11.08.2016
Vineri, 12 August 2016 13:00

ANUNT

PRIVIND DESFASURAREA EVENIMENTULUI "ZILELE MUNICIPIULUI FETESTI": 26-28 AUGUST 2016

   UAT Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et. 2-4, anunta ca evenimentul "ZILELE MUNICIPIULUI FETESTI", programat a se desfasura in zilele de vineri 26, sambata 27 si duminica 28 August 2016, conform contractului de prestari servicii nr. 2373/24.02.2016 (prestator SC Spepo General Creativ SRL Azuga) nu va mai avea loc, din motive financiare.

Primar, Sorin Gafitoi

Anunt nr. 9770/11.08.2016 (format .pdf)

 
Anunt nr. 9.376/03.08.2016
Joi, 04 August 2016 11:40

ANUNT

PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE REPARATII AUTO COD CPV 50112100-4

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitionarea de servicii de reparatii auto

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: data 10.08.2016, ora  10.00 la sediul Primariei Fetesti, Compartiment Registratura.

Informatii suplimentare se pun la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, sc. A, et. 4, Birou achizitii.

Primar, Sorin Gafitoi 

 
Anunt 9266 / 02.08.2016
Marţi, 02 August 2016 14:57
   Avand in vedere prevederile Legii nr 152/1998 privind infiintarea  Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si noua modalitate de stabilire si constituire a cuantumului chiriei conform Legii221/2015 ( conform anexei 7 la Normele de aplicare a Legii nr 152/1998 HG251/2016), in vederea acutalizarii dosarului si contractului de inchiriere va aducem la cunostiinta ca in termen de maxim 10 zile de la primirea prezentei, trebuie sa depuneti la sediul Primariei Muncipiului Fetesti – Compartimentul Patrimoniu, camera 1, etaj 4, adeverinte de venit pe ultimele 12 luni pentru toti membrii familiei care sunt inclusi in contractele de inchiriere.
   Mentionam ca persoanele care nu au nici un venit, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere autentificata prin Notariat.
 
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI 
 
 
Anunt 8703/20.07.2016
Miercuri, 20 Iulie 2016 16:31
   UAT Municipiul Fetești, anunță achiziționarea de lucrări privind Alimentare cu energie electrică – extindere rețea electrică de interes public pentru blocul de garsoniere aparținând campusului școlar, situat pe str. Jandarmeriei nr. 16.
   Potențialii ofertanți pot solicita Caietul de sarcini la sediu UAT Municipiul Fetești, începând cu data de 21.07.2016.
   Depunerea ofertelor se va face până pe data de 27.07.2016, ora 10, la biroul de registratură a unității.

PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt de licitatie nr. 8641/20.07.2016
Miercuri, 20 Iulie 2016 16:23

1.Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
    
   2.Informatii generale privind obiectul licitatiei:
    a.Procedura aplicata pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr.82 din 27.04.2016.
    b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru :  imobilului- teren in suprafata de 3100 mp, situat in Fetesti, zona Siloz Lot 2.
    c.Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
    d.Durata dreptului de superficie este de 25  ani.
    
3.Informatii privind documentatia de atribuire:
            a.Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, etaj 4–Compartiment patrimoiu incepind cu data de 26.07.2016.
              b.Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     -certificat de urbanism                9,00lei.
                     -caiet de sarcini                           100,00lei
                     -taxa de participare                      200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
             c.pretul minim de pornire a licitatiei: 0,34lei/mp/an =1054,00lei/an                 
             d.data limita pentru obtinerea documentatiei: 11.08.2016, ora  12:00  
    
4.Informatii privind ofertele:
            4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.08.2016, ora 11:00
            4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
         Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita,   camera 1 – Registratura.
            4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
    
5.Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
    17.08.2016, ora 11:00,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  20.07.2016.        
 
PRIMAR,
Sorin Gafitoi

Anunt de licitatie nr. 8641/20.07.2016 (.pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 40
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 17-08-2017.
by Xtin Computers