Home
17 . 12 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă pentru Municipiul Fetesti
Luni, 27 Februarie 2017 20:00
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) pentru Municipiul Fetesti (.pdf)
 
Anunt Nr. 1.930/22.02.2017
Miercuri, 22 Februarie 2017 19:33
A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii avand ca obiect  SERVICII DE PAZA  si  SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMA in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2017

                      
AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A,  Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Procedura interna de atribuire pentru servicii ce fac parte din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiille publice

CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE : Servicii de Paza  si Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma, Cod CPV:79713000-5 – “Servicii de paza”; 79711000-1 : “Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma”

DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  21.02.2017

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : SC STRAJERI SECURITY SRL cu sediul in Fetesti, str. Siretului, nr. 2, bl. A1, et. 1, ap. 4, jud. Ialomita, telefon 0243.230321

PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  231.240  lei fara TVA

DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : 09.02.2017   

Primar,
Sorin GAFITOI

Anunt Nr. 1.930/22.02.2017 (format .pdf)

 
Anunt Nr. 1.377 /09.02.2017 Email
Vineri, 10 Februarie 2017 08:49
 A N U N T

PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR AVAND CA OBIECT „Servicii de paza”  SI  „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE,  IN MUN. FETESTI, JUD. IALOMITA IN ANUL 2017

 

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza”; „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” in mun. Fetesti, jud. Ialomita in anul 2017

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

VALOARE ESTIMATA :  232.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou Achizitii

CLARIFICARI : Se pot obtine de  la sediul UAT Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou Achizitii pana la data de 15.02.2017.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 16.02.2017.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 17.02.2017, ora: 10:00  la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 17.02.2017, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.
                                                         
Primar,
Sorin GAFITOI

Anunt Nr. 1.377 /09.02.2017 (format .pdf)

 
Anunt 1182/03.02.2017
Miercuri, 08 Februarie 2017 21:44
   Va aducem la cunostinta, referitor la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii prin programe derulate de ANL, ca anual se intocmeste o lista de prioritati in care sunt inscrisi solicitantii din lista de prioritati a anului precedent  respectiv 2015, carora nu li s-au repartizat locuinte precum si solicitantii care au depus cereri pe parcursul anului 2016 si care indeplinesc criteriile de eligibilitate in conformitate cu prevederile Legii 152/1998, modificata si completata.  
   Pana la data de 28.02.2017, cei interesati pot depune documentele  in vederea completarii si actualizarii dosarelor ANL.
   Repartizarea locuintelor ANL, se face in limita fondului imobiliar disponibil, luandu-se in considerare locuintele libere din fondul existent.    
   Completările înregistrate după această dată, nu  se vor lua in considerare, la stabilirea listelor de prioritati valabile pentru repartizarea locuintelor în anul 2017, care vor fi aprobate de către Consiliul Local.
   Pentru orice detalii si neclaritati va puteti adresa Compartimentului Patrimoniu, din cadrul Primariei Municipiului Fetesti .

PRIMAR,
Sorin GAFITOI

Directia Dezvoltare
Ing.Bordusanu Felicia

Compartiment Patrimoniu,
Stefan Ion
 
Informare nr. 633/19.01.2017
Vineri, 20 Ianuarie 2017 21:50

   Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca incepand cu data de 01.01.2017, intra in vigoare prevederile U.O.G. nr. 31/2013, aprobata prin Legea nr. 384/2013, care reglementeaza intrarea in vigoare a taxei pentru deseurile inerte si nepericuloase incredintate in vederea eliminarii finale prin depozitare, in cuantum de 80 lei/tona ("Taxa speciala de mediu").
   Prin urmare va rugam sa analizati transmisa de SC URBAN SA pentru majorarea tarifelor, pentru activitatile desfasurate pe raza municipiului Fetesti si sa ne transmiteti punctul dumneavoastra de vedere fata de cele relatate mai sus.
   Anexam adresa transmisa de catre operatorul de salubrizare si ultima hotarare de consiliu local nr. 55 din 28.04.2011, cu tarifele practicate de catre SC URBAN SA.


Cu deosebit respect,
Primar,
Sorin GAFITOI

Informare nr. 633/19.01.2017 (.pdf)

 
Anunt nr.561/18.01.2017
Miercuri, 18 Ianuarie 2017 19:52

   In  conformitate cu prevederile art.7, alin. (1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:


PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL


   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243364410 int. 123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiet de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro

Data afisarii
18.01.2017

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin

 
ANUNȚ
Luni, 09 Ianuarie 2017 12:39
   Primăria municipiului Fetești, prin Serviciul Poliției Locale, solicită tuturor deținătorilor de autoturisme sau alte tipuri de mașini staționate pe artera principală strada Călărași , să le ridice pentru a se putea interveni la deszăpezire și pentru a se căra zăpada depusă în cantități foarte mari.
   De asemenea facem un apel către cetățeni , persoane fizice și juridice să participe alături de autoritățile locale la înlăturarea zăpezii depusă in zonele de acces și de tranzit pietonal.
   Toate acestea având în vedere ca urmează un nou val de ninsori începănd cu marți seara.

Vă mulțumim pentru ințelegere.

Primar ,
GAFIȚOI SORIN
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 43
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Circulara Solvit (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 15-12-2017.
by Xtin Computers