Home
23 . 01 . 2020
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt public 4840
Vineri, 10 Mai 2019 23:03
'' Anunt public organizare dezbatere publica,elaborare plan urbanistic zonal ''  (.pdf)
 
Anunt Nr. 4.373/24.04.2019
Miercuri, 24 Aprilie 2019 22:21
A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii avand ca obiect SERVICII DE PAZA  si SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMA in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2019

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A,  Et.2-4.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Procedura interna de atribuire pentru servicii ce fac parte din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiille publice, cu modificarile si completarile ulterioare
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE : Servicii de Paza  si Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma, Cod CPV:79713000-5 – “Servicii de paza”; 79711000-1 : “Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma”
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  23.04.2019
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : SC STRAJERI SECURITY SRL cu sediul in Fetesti, str. Siretului, nr. 2, bl. A1, et. 1, ap. 4, jud. Ialomita, telefon 0243.230321
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  345.129,6  lei fara TVA
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : 03.04.2019   

Primar,
Sorin GAFITOI
 
Anunt Nr. 4380 / 24.04.2019 TRANSBUS
Miercuri, 24 Aprilie 2019 22:17
ANUNT
Privind organizarea interviului in vederea selectiei membrilor in consiliul de administratie a S.C. TRANSBUS S.A. FETESTI

I. Organizare
Interviul va avea loc in data de 07.05.2019, incepand cu ora 14:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti din str.Calarasi, nr.595, sala de sedinte et.IV.

II. Planul de desfasurare a interviului
In cadrul interviului, vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

a. Analiza scrisorii de intentie
Capacitate de planificare strategica: max. 60 puncte

1. Asigurarea continuitatii activitatii societatii: max.30 puncte;
2. Realizarea unei profitabilitati rationale a S.C. TRANSBUS S.A. – max. 30 puncte.

b. Criterii de evaluare personala a candidatului: max. 40 puncte

1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin
2. Continutul dosarului de participare: - max.10 puncte;
3. Abilitatile de comunicare; - max. 10 puncte;
4. Motivatia candidatului; - max. 10 puncte;
5. Capacitatea manageriala. – max. 10 puncte.

III. Promovarea inteviului:
Obtinerea unui minim de 70 puncte.

IV. Modalitatea de comunicarea a planului de interviu:
Prin afisare la locul desfasurarii interviului.

V. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obtinute de candidati la interviu:
Prin afisare a rezultatelor probei interviu la sediul administratiei publice tutelare.

COMISIA DE SELECTIE :
PRESEDINTE: Soare Marilena
MEMBRU:    Capsuna Georgian
MEMBRU:    Enache Lenuta
MEMBRU:    Scarlat Ana - Maria
MEMBRU:   Ilie Luminita
 
Anunt Nr. 4255/22.04.2019
Marţi, 23 Aprilie 2019 22:33
A N U N T privind atribuirea contractelor de servicii avand ca obiect ֦ Servicii demedicina a muncii”  respectiv  ֦ Servicii de evaluare psihologica” pentru personalul din cadrul  U.A.T. Municipiul Fetesti

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A,  Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Procedura interna de atribuire pentru servicii ce fac parte din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiille publice, cu modificarile si completarile ulterioare

CATEGORIA SI DESCRIEREA  SERVICIILOR  PRESTATE :
- Servicii de medicina a muncii  , Cod CPV:85147000-1– “Servicii de medicina a muncii”;
 -Servicii de evaluare psihologica, Cod CPV 85121270-6 : “Servicii de psihiatrie sau psihologie”

DATA ATRIBUIRII CONTRACTELOR  DE SERVICII:  17.04.2019

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :
- 3, pentru servicii de medicina a muncii
- 2, pentru servicii de evaluare psihologica

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTILOR CASTIGATORI :
-CMI Dumitru Iuliana cu sediul in  Constanta, Str. Celulozei, nr.1, Jud. Constanta- pentru servicii de medicina a muncii
- Cabinet Individual de Psihologie Gheorghiu R. Costel cu sediul in Mun. Fetesti, Str. Armatei, Bl.11, ap.6, Jud.  Ialomita - pentru servicii de evaluare psihologica

PRETUL CONTRACTELOR  DE SERVICII :  
-5.250  lei fara TVA, pentru servicii de medicina a muncii
-3.920 LEI fara TVA, pentru servicii de evaluare psihologica

DATA  PUBLICARII  ANUNTULUI  DE  PARTICIPARE : 15.03.2019   

Primar,
Sorin GAFITOI
 
Anunt Nr. 4271 / 22.04.2019
Luni, 22 Aprilie 2019 20:12
LISTA SCURTA CU CANDIDATII INSCRISI PENTRU POZITIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.TRANSBUS S.A. FETESTI (.doc)
 
Dispozitie
Luni, 22 Aprilie 2019 20:06
Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare Fetesti (.pdf)
 
Anunt 4125
Miercuri, 17 Aprilie 2019 23:02
Anunt 4125/17.04.2019 - inchiriere teren arabil (.pdf)
 
Anunt Nr. 3998/12.04.2019
Vineri, 12 Aprilie 2019 20:59
   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului referitor la concesionarea /închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Fetești (.doc)

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
12.04.2019

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin
 
Anunt 3970/12.04.2019
Vineri, 12 Aprilie 2019 14:02
Anunt initiere elaborare Plan Urbanistic Zonal (.pdf)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 5 din 50
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 21-01-2020.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive