Home
25 . 07 . 2021
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Consultare publica a Proiectului de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport (AST) și stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizata 3,5 tone in mun. Fetesti PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 08 Februarie 2021 15:28

Nr.16102 /08.02.2021

 

 

 

A N U N Ț

 

 

 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Fetești următorul proiect de hotărâre:

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport (AST) și stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Fetești

 

 

 

     Persoanele interesate pot face propuneri și sugestii în vederea îmbunătățirii acestui proiect, la sediul Primăriei Fetești- Compartiment Relații cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, în termen de 10 zile de la afișarea prezentului proiect de hotărâre.

            Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

 

 

 

Data afișării

08.02.2021

 

 

 

Primarul Municipiului Fetești,

Laurențiu-Georgică ȘONCHERECHE

 

Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport (AST) și stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Fetești (.pdf)

Anunt (.doc) 

 
ANUNT INITIERE PUZ -ANSAMBLU LOCUINŢE ŞI SPAŢIU COMERCIAL Mun. Feteşti, Str.Mesteacănului, nr. 28 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 22 Ianuarie 2021 14:58
ANUNT INITIERE PUZ -ANSAMBLU LOCUINŢE ŞI SPAŢIU COMERCIAL Mun. Feteşti, Str.Mesteacănului, nr. 28 (.pdf)
 
Anunt Privind raportul anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale UAT - Municipiul Fetesti pentru anul 2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 18 Ianuarie 2021 11:22
Anunt Privind raportul anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale UAT - Municipiul Fetesti pentru anul 2020 (.pdf)
 
Anunt colectiv nr 93713/29.12.2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 29 Decembrie 2020 12:52
Anunt colectiv nr 93713/29.12.2020 (.pdf)
 
Raspuns solicitare de clarificari din partea operatorilor economici pentru achizitia directa avand ca obiect achizitia unui numar de 2 autovehicule categoria M1 – autoturism PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 18 Decembrie 2020 11:15
Raspuns solicitare de clarificari din partea operatorilor economici pentru achizitia directa avand ca obiect achizitia unui numar de 2 autovehicule categoria M1 – autoturism
 
Raspuns solicitare de clarificari din partea operatorilor economici pentru achizitia directa avand ca obiect achizitia unui numar de 2 autovehicule categoria M1 – autoturism PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 17 Decembrie 2020 15:32

Raspuns solicitare de clarificari din partea operatorilor economici pentru achizitia directa avand ca obiect achizitia unui numar de 2  autovehicule  categoria M1 – autoturism(.pdf)

Formulare achizitie autoturisme (.doc)

Model contract furnizare autoturisme (.docx) 

  

 
Anunt 10.814/14.12.2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 14 Decembrie 2020 16:04                                                                                                          

 

 

Nr. 10.814 /14.12.2020                                                                         

                                                                                                                                                                                  

                                                                                            

                                                                                                  ANUNT

 

Prin prezenta vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia unui numar de 2  autovehicule  categoria M1 – autoturism.

 

 

1.    Valoarea estimata a achizitiei : 120.000 lei fara TVA , compusa din:

 

       Autoturism 1 – Valoarea estimata : 80.000 lei fara TVA

       Autoturism 2 – Valoarea estimata : 40.000 lei fara TVA.

 

2.    Cod CPV: 34110000-1 – Autoturisme.

 

3.    Sursa de finanţare: bugetul local.

 

4.    Limba de redactare a ofertei: română.

 

5.    Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6.    Documentul justificativ:

-        incheierea unui contract de achizitie publica de furnizare.    

      

7.    Mod prezentare oferta:

Operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

           

Ofertele vor contine:

 

a.     Documentele de calificare:

-  Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea 98/2016 (Formularul nr.1)  ;

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.165 din Legea 98/2016 (Formularul nr.2);

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016 (Formularul nr.3);

- Declaratie privind conflictul de interese (Formularul nr.4);

- Certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă că  activitatea principala/secundara pe care o desfasoara operatorul economic conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

 

b. Propunerea tehnica

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnică elaborată de către ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini .

Propunerea tehnică va fi insotita de:

      1. Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca (Formularul nr.5).

      2. Model de contract, insusit semnat si stampilat pe fiecare pagina.

 

c. Propunerea financiara

Propunerea financiară va conține Formularul de oferta  si anexa la formularul de oferta (Formularul nr.6).

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare,  respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.

Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

 

8.    Criteriul de atribuire:   pretul cel mai scazut.

9.    Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 17.12.2020.

 Solicitarile de clarificari se vor transmite prin e-mail la adresa : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

10. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari pana la data de: 18.12.2020, ora 13.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe site-ul autoritatii contractante, respectiv www.primariafetesti.ro, pagina principala, menționandu-se denumirea achiziției .

 

11. Data/ora  limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 21.12.2020, ora 12.00.

    

Nota 1:  NU se accepta oferte intarziate. Documentele solicitate in documentatie se vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor

Nota  2: Toate documentele ofertei transmise vor fi semnate de administrator/ reprezentantul legal al operatorului economic. Daca semnarea documentelor ofertei se face de catre o alta persoana decat administratorul/ reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta- Împuternicire  - semnata de catre administrator/ reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.

Nota 3:  NU se accepta oferte alternative la oferta de baza .

Nota 4: Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt.

Nota 5: Pentru primirea eventualelor solicitari de clarificari/a comunicarii rezultatului, ofertantii trebuie sa comunice in oferta depusa datele de contact si o adresa de corespondenta electronica unde sa poate primi aceste comunicari.

Nota 6: Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare va posta oferta pe platforma SEAP la rubrica cumpărări directe cu mențiunea:  Achizitie  de   autovehicule categoria M1 – autoturism.

 

 

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon nr. 0243/364410, interior 131-compartiment achizitii publice( Persoana de contact: Simona Baciu)   sau e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                       Compartiment Achizitii Publice,

                                                                               Cons. Baciu Simona

 

 

Anunt achizitie autoturisme (.pdf)

Caiet de sarcini autoturisme (.pdf)

Formulare autoturisme (.pdf)

Model contract furnizare (.pdf) 

 

 

 

Ultima actualizare ( Luni, 14 Decembrie 2020 16:11 )
 
Dispozitie privind interzicerea comercializarii si consumului bauturilor alcoolice in data de 06.12.2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 02 Decembrie 2020 19:41
Dispozitie privind interzicerea comercializarii si consumului bauturilor alcoolice in data de 06.12.2020 (.pdf)
 
Achizitie directa avand ca obiect servicii de informare - publicitate si promovare in cadrul proiectului "SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT DURABIL IN MUNICIPIUL FETESTI", cod SMIS 130544 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 02 Decembrie 2020 13:04

Model Contract servicii informare si publicitate (.docx)

Caiet sarcini informare-publicitate si romovare (.doc)

Formulare achizitie servicii informare si publicitate (.doc) 

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 5 din 56
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 22-07-2021.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive