Home
02 . 04 . 2020
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
COMUNICAT
Luni, 05 Iulie 2010 13:28

Primarul municipiului Feteşti, dl. Gheorghe Catrinoiu, a convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă în data de 04.07.2010, ora 20.30, pentru a lua măsurile ce se impun, având în vedere creşterea în continuare a cotelor braţului Borcea.
Măsurile care au fost adoptate în cadrul întâlnirii C.S.L.U. sunt:
• Supravegherea digurilor pe cele trei zone sensibile: cartier Buliga, fermele fostului I.A.S., de la parcul “Trandafirilor” până la G.S.P.D. ( Feteşti Oraş).
• Monitorizarea permanentă a digurilor de apărare;
• Continuarea lucrărilor de supraînălţare a digului de la Buliga. Până în prezent acesta a fost supraînălţat cu peste 50 cm peste nivelul actual.
De asemenea, au fost finalizate lucrările de supraînălţare a digului din zona parcului “Trandafirilor” pe o distanţă de peste 1,5 km. În această zonă digul este acum cu circa 60 – 70 cm peste nivelul actual al apei.
Reamintim că în conformitate cu ordinul prefectului privind evacuarea persoanelor din cartierul Buliga, au primit dispoziţia 37 de persoane din 11 gospodării ce sunt direct afectate. Din totalul persoanelor vizate, au fost evacuate 26 la rude, restul de 11 rămânând pentru a păzi bunurile lăsate în locuinţe.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Feteşti solicită cetăţenilor si în special cetăţenilor care posedă gospodarii în zona inundabilă (de la G.S.P.D. si pana la Buliga), următoarele:
- atitudine şi spirit cetăţenesc ori de cate ori apar acte de distrugere sau de modificare lucrărilor de întărire a digurilor si anunţarea acestor evenimente la primăria Feteşti ,tel.0243364410 sau 0243362858;
-sprijinirea necondiţionată a structurilor care intervin pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor inundaţiilor;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă lansează aceasta avertizare tinând cont că debitele braţului Borcea vor fi crescătoare până in data de 09.07.2010.
Totodată se menţine dispoziţia primarului municipiului Feteşti prin care se dispune interzicerea desfacerea si consumul de băuturi alcoolice in zona cartierelor Feteşti-Oraş şi Buliga, incepând din data de 01.07.2010 pana la incetarea situaţiei de urgenta creata de deversarea Braţului Borcea si
accesul persoanelor străine si a utilajelor, altele decât cele care participa la lucrările de consolidare, in zona de intarire a digului de apărare impotriva inundaţiilor .

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEŞTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
PROTOCOL PRELUARE SPITAL
Sâmbătă, 03 Iulie 2010 13:32

Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu, directorul coordonator adj. Fin. Ctb.  Denisa Ioniță de la Direcția de Sănătate Publică Ialomița și managerul Spitalului Municipal Fetești medicul Stelian Barcari au semnat în data de 02.07.2010, ora 10.00, protocolul de predare – preluare a unității spitalicești din localitate. La eveniment au participat și subprefectul județului Ialomița, dl. Gigi Petre, consilieri locali, comisia de preluare și șefii unor servicii din cadrul administrației locale.
Odată cu semnarea protocolului s-a efectuat predarea, respectiv primirea, ansamblului de atribuții și competențe exercitate de către Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale în baza prevederilor alin. 2 al art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de către Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 529/2010.
Administrația feteșteană este prima din județul Ialomița care a semnat acest protocol de predare - preluare a spitalului din localitate.
Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu a declarat ca descentralizarea este necesară, numai că municipalitatea nu are puterea financiară necesară care să asigure atât finalizarea investițiilor cât și sprijinirea activității desfășurate în cadrul Spitalului municipal Fetești. Acesta a mai precizat că ministrul sănătății Attila Cseke, a asigurat administrația locală că va primi sprijinul necesar din partea  ministerului pe care îl conduce.
De asemenea, finalizarea noii locații a Spitalului municipal, va asigura o altă percepție în ceea ce privește actul medical în special din partea pacienților dar și din partea cadrelor medicale ce activează în cadrul unității, a mai declarat edilul Feteștiului.


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
COMUNICAT
Vineri, 02 Iulie 2010 13:22

Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în data de 01.07.2010 pentru a lua măsuri preventive, având în vedere creșterea cotelor brațului Borcea.
Măsurile care au fost adoptate în cadrul întâlnirii C.S.L.U. sunt:
• organizarea a trei punctede lucru pentru întărirea și supravegherea digurilor:
1. cartier Buliga – participă efective din cadrul Inspectoratulului General pentru Situații de Urgență și Poliției Comunitară;
2. Fermele fostului I.A.S. –participă efective din cadrul Poliției municipiului Fetești și D.A.D.P.;
3. Parcul Trandafirilor până la G.S.P.D. – participă efective din cadrul D.A.D.P. și Inspectoratulului de Jandarmi Județean Ialomița.
Efectivele totale care participă la întărirea și supravegherea  digurilor sunt în număr de 170.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Feteşti solicită cetăţenilor si în special cetăţenilor care posedă gospodarii în zona inundabilă (de la G.S.P.D. si pana la Buliga), următoarele:
- atitudine și spirit cetăţenesc ori de cate ori apar acte de distrugere sau de modificare lucrărilor de întărire a digurilor si anunţarea acestor evenimente la primăria Feteşti ,tel.0243364410 sau 0243362858;
-sprijinirea necondiţionată a structurilor care intervin pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor inundaţiilor;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta lansează aceasta avertizare tinând cont că debitele braţului Borcea vor fi crescătoare până in data de 06.07.2010.

Primarul municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

Având in vedere:
-concluziile şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta ce s-a desfăşurat in data de 01.07.2010;
-prevederile art.63 alin. (5) lit.b) din Legea administraţiei publice locale 215/2001*, cu modificările si completările ulterioare ;
În temeiul art.68 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale 215/2001*, cu modificările si completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.l.Se interzic desfacerea si consumul de băuturi alcoolice in zona cartierelor Fetesti-Oras si Buliga, incepand din data de 01.07.2010 pana la incetarea situaţiei de urgenta creata de deversarea Braţului Borcea.
Art.2. Se interzice accesul persoanelor străine si a utilajelor, altele decât cele care participa la lucrările de consolidare, in zona de intarire a digului de apărare impotriva inundaţiilor .
Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa publica prin mijloace mass-media si prin afişare, prin grija secretarului.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEŞTI,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
COMUNICAT
Vineri, 02 Iulie 2010 13:27

Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în data de 01.07.2010, ora 20,00, pentru a lua măsuri preventive, având în vedere creșterea cotelor brațului Borcea.
Măsurile care au fost adoptate în cadrul întâlnirii C.S.L.U. sunt:
• Supravegherea digurilor pe cele trei zone sensibile: cartier Buliga, fermele fostului I.A.S., de la parcul “Trandafirilor” până la G.S.P.D. ( Fetești Oraș).
• Monitorizarea permanentă a digurilor de apărare;
• Continuarea lucrărilor de supraînălțare a digurilor la Buliga și parcul „Trandafirilor”;
• Solicitarea sprijinului unui comandament format din constructori în vederea consolidării celui de-al doilea dig de apărare;
• Solicitarea sprijinului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în ceea ce privește dotarea cu saci, folie ți forță de muncă;
• Suplimentarea forțelorde intervenție din cadrul I.S.U. Ialomița, Inspectoratului Județean de Jandarmi Ialomița și Insepectoratului județean al Poliției de Frontieră.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Feteşti solicită cetăţenilor si în special cetăţenilor care posedă gospodarii în zona inundabilă (de la G.S.P.D. si pana la Buliga), următoarele:
- atitudine și spirit cetăţenesc ori de cate ori apar acte de distrugere sau de modificare lucrărilor de întărire a digurilor si anunţarea acestor evenimente la primăria Feteşti ,tel.0243364410 sau 0243362858;
-sprijinirea necondiţionată a structurilor care intervin pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor inundaţiilor;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta lansează aceasta avertizare tinând cont că debitele braţului Borcea vor fi crescătoare până in data de 06.07.2010.

Primarul municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa,


Având in vedere:
-concluziile şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta ce s-a desfăşurat in data de 01.07.2010;
-prevederile art.63 alin. (5) lit.b) din Legea administraţiei publice locale 215/2001*, cu modificările si completările ulterioare ;
În temeiul art.68 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale 215/2001*, cu modificările si completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.l.Se interzic desfacerea si consumul de băuturi alcoolice in zona cartierelor Fetesti-Oras si Buliga, incepand din data de 01.07.2010 pana la incetarea situaţiei de urgenta creata de deversarea Braţului Borcea.
Art.2. Se interzice accesul persoanelor străine si a utilajelor, altele decât cele care participa la lucrările de consolidare, in zona de intarire a digului de apărare impotriva inundaţiilor .
Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa publica prin mijloace mass-media si prin afişare, prin grija secretarului.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEŞTI,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
COMUNICAT
Joi, 01 Iulie 2010 12:52

   Primarul municipiului Feteşti, dl. Gheorghe Catrinoiu, a convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă în data de 01.07.2010 pentru a lua măsuri preventive, având în vedere creşterea cotelor braţului Borcea.
   Măsurile care au fost adoptate în cadrul întâlnirii C.S.L.U. sunt:
• organizarea a trei punctede lucru pentru întărirea şi supravegherea digurilor:
1. cartier Buliga – participă efective din cadrul Inspectoratulului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţiei Comunitară;
2. Fermele fostului I.A.S. –participă efective din cadrul Poliţiei municipiului Feteşti şi D.A.D.P.;
3. Parcul Trandafirilor până la G.S.P.D. – participă efective din cadrul D.A.D.P. şi Inspectoratulului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa.
   Efectivele totale care participă la întărirea şi supravegherea  digurilor sunt în număr de 170.
   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Feteşti solicită cetăţenilor si în special cetăţenilor care posedă gospodarii în zona inundabilă (de la G.S.P.D. si pana la Buliga), următoarele:
- atitudine şi spirit cetăţenesc ori de cate ori apar acte de distrugere sau de modificare lucrărilor de întărire a digurilor si anunţarea acestor evenimente la primăria Feteşti ,tel.0243364410 sau 0243362858;
-sprijinirea necondiţionată a structurilor care intervin pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor inundaţiilor;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta lansează aceasta avertizare tinând cont că debitele braţului Borcea vor fi crescătoare până in data de 06.07.2010.


Primarul municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa,

Având in vedere:
-concluziile şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta ce s-a desfăşurat in data de 01.07.2010;
-prevederile art.63 alin. (5) lit.b) din Legea administraţiei publice locale 215/2001*, cu modificările si completările ulterioare ;
În temeiul art.68 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale 215/2001*, cu modificările si completările ulterioare;

 

DISPUNE:

Art.l.Se interzic desfacerea si consumul de băuturi alcoolice in zona cartierelor Fetesti-Oras si Buliga, incepand din data de 01.07.2010 pana la incetarea situaţiei de urgenta creata de deversarea Braţului Borcea.
Art.2. Se interzice accesul persoanelor străine si a utilajelor, altele decât cele care participa la lucrările de consolidare, in zona de intarire a digului de apărare impotriva inundaţiilor .
Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa publica prin mijloace mass-media si prin afişare, prin grija secretarului.

 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEŞTI,
ING. GHEORGHE CATRINOIU

Comunicat (format .doc)

 
ANUNT
Vineri, 02 Iulie 2010 12:50

   Avand in vedere prognoza de crestere a cotelor Bratului Borcea si starea digului de aparare, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta  a atentionat locuitorii din zonele de risc,  pentru a lua  toate masurile necesare in ceea ce priveste asigurarea bunurilor din locuinta si a animalelor din gospodarie.
   Aceste masuri sunt pregatitoare in vederea evacuarii locuintelor in situatia in care digul de aparare al locuintelor nu va mai putea fi mentinut in conditii de siguranta.

Presedinte CLSU,
Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
ANUNT 45A/07.04.2010
Miercuri, 07 Aprilie 2010 21:44

   In atentia beneficiarilor de ajutoare de incalzire a locuintei cu lemne altele decat cele de la Legea 416/2001.
Drepturile aferente lunii ianuarie 2010 se achita la centrele de primire a cererilor incepand cu data de LUNI 12 APRILIE 2010 ora 12, dupa cum urmeaza:
FETESTI- GARA - SEDIU POLITIA COMUNITARA
FETESTI- ORAS - BIBLIOTECA
VLASCA - SEDIU RELATII CU PUBLICUL
COLONISTI- SEDIU RELATII CU PUBLICUL
BULIGA- SEDIU RELATII CU PUBLICUL
   Obs. Beneficiarii care nu-si ridica dregturile la data mentionata mai sus, le vor ridica printr-o cerere in perioada 10-12 MAI.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
ANUNT 40A/30.03.2010
Miercuri, 07 Aprilie 2010 21:38

   In perioada 30.03.2010-20.04.2010,persoanele fizice sau juridice care doresc sa exprime propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotarare cu tema " Actualizarea PUG al Municipiului Fetesti - etapa extindere intravilan ", le pot depune la sediul institutiei - compartimentul relatii cu publicul sau la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt Nr. 20 A / 11.02.2010

Primaria  Municipiului  Fetesti  organizeaza  joi,  25.02.2010,  ora  14.00,  in  sala  de  sedinte,  dezbatere  publica  pentru  proiectul  de  hotarare  cu  tema  “  Bugetul  local  pe  anul  2010  ”.
Primar,
Ing.  Gheorghe  Catrinoiu
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior41424344454647UrmătorSfârşit »

Pagina 44 din 47
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 01-04-2020.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive