Home
17 . 10 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Listele debitorilor
Miercuri, 14 Septembrie 2016 12:04

Listele debitorilor (persoane fizice si juridice) care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local si cuantumul acestor obligatii:

Persoane fizice (.pdf)

Presoane juridice (.pdf)

 
Nr. 9770/11.08.2016
Vineri, 12 August 2016 13:00

ANUNT

PRIVIND DESFASURAREA EVENIMENTULUI "ZILELE MUNICIPIULUI FETESTI": 26-28 AUGUST 2016

   UAT Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et. 2-4, anunta ca evenimentul "ZILELE MUNICIPIULUI FETESTI", programat a se desfasura in zilele de vineri 26, sambata 27 si duminica 28 August 2016, conform contractului de prestari servicii nr. 2373/24.02.2016 (prestator SC Spepo General Creativ SRL Azuga) nu va mai avea loc, din motive financiare.

Primar, Sorin Gafitoi

Anunt nr. 9770/11.08.2016 (format .pdf)

 
Anunt nr. 9.376/03.08.2016
Joi, 04 August 2016 11:40

ANUNT

PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE REPARATII AUTO COD CPV 50112100-4

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitionarea de servicii de reparatii auto

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: data 10.08.2016, ora  10.00 la sediul Primariei Fetesti, Compartiment Registratura.

Informatii suplimentare se pun la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, sc. A, et. 4, Birou achizitii.

Primar, Sorin Gafitoi 

 
Anunt 9266 / 02.08.2016
Marţi, 02 August 2016 14:57
   Avand in vedere prevederile Legii nr 152/1998 privind infiintarea  Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si noua modalitate de stabilire si constituire a cuantumului chiriei conform Legii221/2015 ( conform anexei 7 la Normele de aplicare a Legii nr 152/1998 HG251/2016), in vederea acutalizarii dosarului si contractului de inchiriere va aducem la cunostiinta ca in termen de maxim 10 zile de la primirea prezentei, trebuie sa depuneti la sediul Primariei Muncipiului Fetesti – Compartimentul Patrimoniu, camera 1, etaj 4, adeverinte de venit pe ultimele 12 luni pentru toti membrii familiei care sunt inclusi in contractele de inchiriere.
   Mentionam ca persoanele care nu au nici un venit, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere autentificata prin Notariat.
 
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI 
 
 
Anunt 8703/20.07.2016
Miercuri, 20 Iulie 2016 16:31
   UAT Municipiul Fetești, anunță achiziționarea de lucrări privind Alimentare cu energie electrică – extindere rețea electrică de interes public pentru blocul de garsoniere aparținând campusului școlar, situat pe str. Jandarmeriei nr. 16.
   Potențialii ofertanți pot solicita Caietul de sarcini la sediu UAT Municipiul Fetești, începând cu data de 21.07.2016.
   Depunerea ofertelor se va face până pe data de 27.07.2016, ora 10, la biroul de registratură a unității.

PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt de licitatie nr. 8641/20.07.2016
Miercuri, 20 Iulie 2016 16:23

1.Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
    
   2.Informatii generale privind obiectul licitatiei:
    a.Procedura aplicata pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr.82 din 27.04.2016.
    b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru :  imobilului- teren in suprafata de 3100 mp, situat in Fetesti, zona Siloz Lot 2.
    c.Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
    d.Durata dreptului de superficie este de 25  ani.
    
3.Informatii privind documentatia de atribuire:
            a.Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, etaj 4–Compartiment patrimoiu incepind cu data de 26.07.2016.
              b.Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     -certificat de urbanism                9,00lei.
                     -caiet de sarcini                           100,00lei
                     -taxa de participare                      200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
             c.pretul minim de pornire a licitatiei: 0,34lei/mp/an =1054,00lei/an                 
             d.data limita pentru obtinerea documentatiei: 11.08.2016, ora  12:00  
    
4.Informatii privind ofertele:
            4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.08.2016, ora 11:00
            4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
         Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita,   camera 1 – Registratura.
            4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
    
5.Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
    17.08.2016, ora 11:00,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  20.07.2016.        
 
PRIMAR,
Sorin Gafitoi

Anunt de licitatie nr. 8641/20.07.2016 (.pdf)

 
Sedinta de constituire din 23 06 2016
Duminică, 03 Iulie 2016 22:29
Ordin Prefect nr. 321 (.pdf)
Hotarari sedinta de constituire 23 06 2016 (.doc)
Proces verbal sedinta de constituire (.doc)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 7 din 41
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 10-10-2017.
by Xtin Computers