Home
18 . 09 . 2021
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
COMUNICAT
Joi, 01 Iulie 2010 12:52

   Primarul municipiului Feteşti, dl. Gheorghe Catrinoiu, a convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă în data de 01.07.2010 pentru a lua măsuri preventive, având în vedere creşterea cotelor braţului Borcea.
   Măsurile care au fost adoptate în cadrul întâlnirii C.S.L.U. sunt:
• organizarea a trei punctede lucru pentru întărirea şi supravegherea digurilor:
1. cartier Buliga – participă efective din cadrul Inspectoratulului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţiei Comunitară;
2. Fermele fostului I.A.S. –participă efective din cadrul Poliţiei municipiului Feteşti şi D.A.D.P.;
3. Parcul Trandafirilor până la G.S.P.D. – participă efective din cadrul D.A.D.P. şi Inspectoratulului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa.
   Efectivele totale care participă la întărirea şi supravegherea  digurilor sunt în număr de 170.
   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Feteşti solicită cetăţenilor si în special cetăţenilor care posedă gospodarii în zona inundabilă (de la G.S.P.D. si pana la Buliga), următoarele:
- atitudine şi spirit cetăţenesc ori de cate ori apar acte de distrugere sau de modificare lucrărilor de întărire a digurilor si anunţarea acestor evenimente la primăria Feteşti ,tel.0243364410 sau 0243362858;
-sprijinirea necondiţionată a structurilor care intervin pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor inundaţiilor;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta lansează aceasta avertizare tinând cont că debitele braţului Borcea vor fi crescătoare până in data de 06.07.2010.


Primarul municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa,

Având in vedere:
-concluziile şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta ce s-a desfăşurat in data de 01.07.2010;
-prevederile art.63 alin. (5) lit.b) din Legea administraţiei publice locale 215/2001*, cu modificările si completările ulterioare ;
În temeiul art.68 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale 215/2001*, cu modificările si completările ulterioare;

 

DISPUNE:

Art.l.Se interzic desfacerea si consumul de băuturi alcoolice in zona cartierelor Fetesti-Oras si Buliga, incepand din data de 01.07.2010 pana la incetarea situaţiei de urgenta creata de deversarea Braţului Borcea.
Art.2. Se interzice accesul persoanelor străine si a utilajelor, altele decât cele care participa la lucrările de consolidare, in zona de intarire a digului de apărare impotriva inundaţiilor .
Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa publica prin mijloace mass-media si prin afişare, prin grija secretarului.

 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEŞTI,
ING. GHEORGHE CATRINOIU

Comunicat (format .doc)

 
ANUNT
Vineri, 02 Iulie 2010 12:50

   Avand in vedere prognoza de crestere a cotelor Bratului Borcea si starea digului de aparare, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta  a atentionat locuitorii din zonele de risc,  pentru a lua  toate masurile necesare in ceea ce priveste asigurarea bunurilor din locuinta si a animalelor din gospodarie.
   Aceste masuri sunt pregatitoare in vederea evacuarii locuintelor in situatia in care digul de aparare al locuintelor nu va mai putea fi mentinut in conditii de siguranta.

Presedinte CLSU,
Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
ANUNT 45A/07.04.2010
Miercuri, 07 Aprilie 2010 21:44

   In atentia beneficiarilor de ajutoare de incalzire a locuintei cu lemne altele decat cele de la Legea 416/2001.
Drepturile aferente lunii ianuarie 2010 se achita la centrele de primire a cererilor incepand cu data de LUNI 12 APRILIE 2010 ora 12, dupa cum urmeaza:
FETESTI- GARA - SEDIU POLITIA COMUNITARA
FETESTI- ORAS - BIBLIOTECA
VLASCA - SEDIU RELATII CU PUBLICUL
COLONISTI- SEDIU RELATII CU PUBLICUL
BULIGA- SEDIU RELATII CU PUBLICUL
   Obs. Beneficiarii care nu-si ridica dregturile la data mentionata mai sus, le vor ridica printr-o cerere in perioada 10-12 MAI.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
ANUNT 40A/30.03.2010
Miercuri, 07 Aprilie 2010 21:38

   In perioada 30.03.2010-20.04.2010,persoanele fizice sau juridice care doresc sa exprime propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotarare cu tema " Actualizarea PUG al Municipiului Fetesti - etapa extindere intravilan ", le pot depune la sediul institutiei - compartimentul relatii cu publicul sau la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt Nr. 20 A / 11.02.2010

Primaria  Municipiului  Fetesti  organizeaza  joi,  25.02.2010,  ora  14.00,  in  sala  de  sedinte,  dezbatere  publica  pentru  proiectul  de  hotarare  cu  tema  “  Bugetul  local  pe  anul  2010  ”.
Primar,
Ing.  Gheorghe  Catrinoiu
 
CRITERII - CADRU
Luni, 15 Martie 2010 15:01

pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii


    A. Criterii de acces la locuinta:
    1. Titularul cererii de locuinta, care poate deveni beneficiar al unei repartitii de locuinta pentru tineri, si titular al contractului de inchiriere, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 ani la data repartizarii locuintei. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.
    Acte doveditoare: copie autentificata de pe actul de nastere si/sau de pe actul de identitate.
    2. Titularul cererii de locuinta si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia, sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, in localitatea in care a solicitat locuinta.
    Acte doveditoare: declaratii autentificate ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia.
    NOTA:
 Restrictia nu are in vedere locuintele instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura.
    3. Titularul cererii de locuinta sa isi desfasoare activitatea in localitatea in care sunt amplasate locuintele. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti si comunele judetului Ilfov, limitrofe acestora, cuprinderea teritoriala la care se refera aceasta cerinta se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru fiecare amplasament al locuintelor, si se vor da publicitatii conform art.14, alin (1) din normele metodologice.
    Acte doveditoare: adeverinta de la locul de munca, insotita de o copie de pe carnetul de munca completat la zi.
    NOTA:
    - Lista de prioritati se stabileste anual.
    - Solicitantii inscrisi pe listele de prioritati, cu respectarea criteriilor prevazute la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.

Consiliul Local al Municipiului Fetesti

 
Anunt

   Avand in vedere atentionarea meteorologica COD GALBEN emisa de A.N.M. pentru intervalul 10.02.2010 ora 15.00-11.02.2010 ora 20.00 prin care sunt prognozate caderi masive de precipitatii sub forma de ninsoare la inceputul intervalului urmand ca in noaptea si ziua de joi sa se transforme in lapovita si ploi , Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Fetesti aduce la cunostinta locuitorilor urmatoarele:
   1. Se interzice parcarea mijloacelor auto pe drumurile publice, in scopul de a permite mijloacelor de interventie sa asigure degajarea acestora de caderile de zapada ;
   2. Asociatiile de locatari si persoanele fizice sunt obligate sa curete zapada si gheata de pe trotuare si zonele adiacente precum si rigolele si santurile de scurgere a apei;
   3. Unitatile comerciale si institutiile sunt obligate sa curete zapada si gheata de pe trotuare si zonele adiacente;
   4. Se recomanda ca societatile de alimentatie publica sa se aprovizioneze cu alimente si apa pentru o perioada mai lunga de timp;

PRESEDINTELE C.L.S.U. FETESTI
PRIMAR,
Ing.Catrinoiu Gheorghe

 
Anunt
Vineri, 12 Februarie 2010 10:13
   Consiliul Local Municipal Fetesti, cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor spatii cu destinatia cabinete medicale: Click aici pentru detalii.
 
Anunt
Luni, 08 Februarie 2010 16:06
   În conformitate cu prevederile HCL 62 / 2008, art.3 al. c) , atât cetăţenii şi asociaţiile de locatari şi proprietari, cât şi reprezentanţii societăţilor comerciale sau ai instituţiilor sunt obligaţi să cureţe zăpada, gheaţa sau poleiul formate în faţa imobilelor de locuit sau în care isi desfasoara  activitatea, imediat dupa depunere sau cel tarziu pana in ora 9. Zapada sau gheata se va depune pe carosabil langa bordura fara a impiedica circulatia si scurgerea apei in sistemul de canalizare.
   In caz contrar  constituie contraventie  si se sanctioneaza  cu amenda intre  200-400 lei persoane fizice, 500-1000 lei  persoane juridice.
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior5152535455565758UrmătorSfârşit »

Pagina 56 din 58
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 17-09-2021.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive