Home
20 . 04 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Nr.4022
Joi, 20 Aprilie 2017 16:00
PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI 
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori” 
 
 
   În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr 93/2016 și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență și în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. - Regiuni mai puțin dezvoltate “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”
   Primăria Municipiului Fetești, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru stabilirea unor parteneriate cu entități de drept privat și încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor.
   Astfel, având intenția de a înființa un G.A.L plasat sub responsabilitatea comunității locale, conform ghidului solicitantului, Primăria Municipiului Fetești organizează selecția de parteneri: reprezentanți ai sectorului public (APL-uri), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit etc.), ai societății civile (ex. actori sociali relevanți, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult etc.), cu activitate relevantă în domeniu și persoane fizice relevante din comunitatea vizată. 
   Procedura este întocmită în scopul prezentării modului de selectare a partenerilor, etape, criterii, proceduri de lucru, termene și orice alte aspecte administrative care sunt în sarcina exclusivă a Primăriei Fetești.
 
Ultima actualizare ( Miercuri, 26 Aprilie 2017 21:21 )
 
Anunt 3801,3802/12.04.2017
Joi, 13 Aprilie 2017 20:20

Anunt privind achizitionarea de PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE (.pdf)

Anunt privind achizitionarea de PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE - unitati protejate (.pdf)

 
Anunt Nr. 2465/08.03.2017
Miercuri, 08 Martie 2017 13:31

   In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect al bugetului local al Municipiului Fetesti pe anul 2017.
   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartimentul Relatii cu Publicul, tel 0243364410, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.


Primarul Municipiului Fetesti
Gafitoi Sorn


Anunt Proiect Buget 2017 (format .pdf)

 
Email
Luni, 27 Februarie 2017 20:45

Memorandum (format .pdf) DOWNLOAD

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (format .pdf) DOWNLOAD

 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă pentru Municipiul Fetesti
Luni, 27 Februarie 2017 20:00
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) pentru Municipiul Fetesti (.pdf)
 
Anunt Nr. 1.930/22.02.2017
Miercuri, 22 Februarie 2017 19:33
A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii avand ca obiect  SERVICII DE PAZA  si  SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMA in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2017

                      
AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A,  Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Procedura interna de atribuire pentru servicii ce fac parte din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiille publice

CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE : Servicii de Paza  si Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma, Cod CPV:79713000-5 – “Servicii de paza”; 79711000-1 : “Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma”

DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  21.02.2017

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : SC STRAJERI SECURITY SRL cu sediul in Fetesti, str. Siretului, nr. 2, bl. A1, et. 1, ap. 4, jud. Ialomita, telefon 0243.230321

PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  231.240  lei fara TVA

DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : 09.02.2017   

Primar,
Sorin GAFITOI

Anunt Nr. 1.930/22.02.2017 (format .pdf)

 
Anunt Nr. 1.377 /09.02.2017 Email
Vineri, 10 Februarie 2017 08:49
 A N U N T

PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR AVAND CA OBIECT „Servicii de paza”  SI  „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE,  IN MUN. FETESTI, JUD. IALOMITA IN ANUL 2017

 

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza”; „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” in mun. Fetesti, jud. Ialomita in anul 2017

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

VALOARE ESTIMATA :  232.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou Achizitii

CLARIFICARI : Se pot obtine de  la sediul UAT Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou Achizitii pana la data de 15.02.2017.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 16.02.2017.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 17.02.2017, ora: 10:00  la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 17.02.2017, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.
                                                         
Primar,
Sorin GAFITOI

Anunt Nr. 1.377 /09.02.2017 (format .pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 9 din 46
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 20-04-2018.
by Xtin Computers