Home
21 . 10 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
A N U N T DE LICITATIE Nr.1737/20.02.2018
Miercuri, 21 Februarie 2018 21:02
    1. Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.   
 
    2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
 a. Procedura aplicata pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totala de 2000,00 mp, Str. Călărași, Zona Siloz, Lot 2, aprobată prin H.C.L. nr. 161 din 26.11.2015.  
 b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru terenul în suprafață de 2000,00 mp, situat în Str. Călărași, Zona Siloz, Lot 2 din Municipiul Fetesti, pentru spațiu prestări servicii.
 c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
 d. Durata dreptului de superficie este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
            
    3. Informatii privind documentatia de atribuire:
 a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 12.03.2018.
 b. Cheltuieli de instituire a superficiei:                   
 - caiet de sarcini                     100,00 lei
 - taxa de participare                200,00 lei
 - garantia de participare         500,00 lei
 c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,75 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 18 din 31.01.2018.
 d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 16.03.2018, ora 12:00.  
         
    4. Informatii privind ofertele:
 4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 19.03.2018, ora 12:00.
 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
 4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
          
 5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
 20.03.2018, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
    6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  21.02.2018.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFITOI
 
Anunturi PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 13 Februarie 2018 20:12

Anunt 1434/12.02.2018 - Locuinte Sociale (.pdf)

Anunt 1435/12.02.2018 - ANL (.pdf)

 
Dezbatere publica
Joi, 08 Februarie 2018 19:23

   Strategia de dezvoltare a Spitalului Municipal “Anghel Saligny” – Fetesti descrie abordarea acestuia asupra dezvoltarii organizationale aferente perioadei 2018 – 2021.
   Scopul strategiei de dezvoltare este de a imbunatati abilitatea organizației de a oferi excelență în domeniul asistenței medicale, impreuna cu capacitatea de a răspunde flexibil schimbării si un mediu de lucru în care personalul își poate desfășura activitatea la cel mai bun nivel calitativ in interesul pacientilor.
   Accentul se pune pe construirea capacității spitalului de a-și atinge obiectivele prin dezvoltarea planificată, îmbunătățirea și consolidarea strategiilor, structurilor și proceselor care conduc la eficiența organizațională.

Dezbatere publica: Strategia de dezvoltare pentru perioada 2018 - 2021 a Spitalului Municipal "Anghel Saligny" Fetesti - vers. 04 feb 2018 (format .pdf)

 
Anunt 976/30.01.2108
Marţi, 30 Ianuarie 2018 21:37
ANUNŢ
privind etapa de informare şi participare a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de
elaborarea şi luare a deciziilor pentru proiectul "Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Fetești"- varianta consolidată


   în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificări şi completări ulterioare, Primăria Municipiului Fetești anunţă publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentaţiei strategice:


"Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Fetești" - varianta consolidată


   în vederea consultării, persoanele interesate pot accesa documentaţia pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Fetești - http://www.primariafetesti.ro (format .pdf, 77,6MB). Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare pe marginea documentului elaborat se primesc în scris, în termen de 12 (doisprezece) zile calendaristice de la data postării anunţului, la registratura Primăriei Municipiului Fetești, de luni până joi, între orele 08.00-16.30 si vineri între orele 08.00-14.00, persoană de contact Daniela JUGĂNARU, tel. 0243.364.410.

PRIMAR
Sorin GAFIȚOI

Direcția Strategie, Investiții,Pregătire și Implementare Proiecte
Dir. Exc. Felicia BORDUȘANU
                                                                                             
Comp. Mediu - Calitate                                                                                                         
Daniela JUGĂNARU

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Fetești - varianta consolidată (format .pdf, 77,6MB)

 
Concurs - Documente
Joi, 25 Ianuarie 2018 15:40

Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa I, grad profesional principal - Directia Strategie, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte - Compartiment Monitorizare Servicii Publice.

Rezultat Constestatie (.pdf)

Raport Final al Concursului (.pdf)

 
Invitatie
Marţi, 16 Ianuarie 2018 20:25
   Asumându-ne obiectivele stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Fetesti propusă și aprobată de Consiliul Local - Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate - Dotarea spitalului cu mobilier, aparatura și echipamente performante - va invitam joi, 18.01.2018, ora 11.00  la dezbaterea publica pentru proiectul cu titlul "Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului municipal Anghel Saligny Fetesti”, proiect propus spre finanțare POR 2014-2020 - Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale.
   La dezbatere sunt invitați tot cei interesați, in mod special cadrele medicale.
   Evenimentul va avea loc la Spitalulul Municipal Anghel Saligny și va fi coordonat de primarul municipiului Fetesti, Dl Sorin Gafitoi, viceprimarul localității Dl Laurențiu Sonchereche și va avea ca invitat pe domnul secretar de stat  Dr. Dan Octavian Alexandrescu, Ministerul Sănătății.
 
Anunt Nr. 329/11.01.2017 - Rezultat concurs
Joi, 11 Ianuarie 2018 19:22
   Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de Inspector clasa I grad profesional principal,  Compartiment Proceduri Operationale IT (format .pdf)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 9 din 52
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 18-10-2018.
by Xtin Computers