Home
20 . 02 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Nr.7804/10.07.2014
Joi, 10 Iulie 2014 21:47
1.    Informatii generale:
    Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 Cod IBAN RO95TREZ39224510220XXXXX,     Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru vanzarea urmatorului spatiu cu destinatia de cabinet medical:

        1.Policlinica Fetesti, str.Calarasi, nr.502A, parter, camera 8, lot 4.
    Pretul de pornire la licitatie este de 48.909,00 lei fara TVA.
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,incepand cu data de 11.07.2014.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:
-    Caiet de sarcini 100,00 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie 300,00 lei.
-    Garantia de participare  in valoare de 974,00 lei.
c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei :30.07.2014, ora14.

3.    Informatii privind ofertele :

3.1.    Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul  Primariei, camera 1- Registratura.
3.2.    Data limita pentru depunerea documentelor : 31.07.2014, ora14.

4.    Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de vanzare:
01.08.2014, ora 11, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

5.    Denumirea, adresa, nrumarul de telefon al instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:

    Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul. Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243 218 515.
6.    Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:
10.07.2014.

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt 5289/21.05.2014
Miercuri, 21 Mai 2014 17:51

   În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Fetesti  următorul proiect de hotărâre:

  1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a targurilor si oboarelor din municipiul Fetesti

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243/364410 int. 123, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

Data afisarii 21.05.2014

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a targurilor si oboarelor din municipiul Fetesti (.doc)

 
Anunt 4849/05.05.2014
Luni, 05 Mai 2014 19:45

   În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Fetesti  următorul proiect de hotărâre:

  1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea su functionarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Fetesti.

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243/364410 int. 123, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

Data afisarii 05.05.2014

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea su functionarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Fetesti  (.doc)             

 
Dispozitie privind stabilirea locurilor de afisaj electoral
Miercuri, 23 Aprilie 2014 20:12
DISPOZITIE privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014 (format .pdf)
 
Anunt 4378/17.04.2014
Marţi, 22 Aprilie 2014 21:53
ANUNT privind organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru vanzarea spatiilor cu destinatia cabinete medicale (format .pdf)
 
Anunt 4370/17.04.2014
Marţi, 22 Aprilie 2014 21:17
   Termenul limita pentru depunerea si completarea dosarelor inregistrate in vederea obtinerii de locuinte sociale este 30 aprilie 2014.
   Dosarele si completarile inregistrate dupa aceasta data nu vor fi avute in vedere la stabilirea listelor de prioritate valabile pentru repartizarea locuintelor in anul 2014, care vor fi aprobate de catre Consiliul Local.

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 4199/14.04.2014
Marţi, 15 Aprilie 2014 22:17

   În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Fetesti  următorul proiect de hotărâre:

  1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Fetesti.

   Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea  îmbunătăţirii  proiectelor de hotărâre la sediul Municipiului Fetesti, la Biroul „Relatii cu publicul ”,  în termen de 10 zile de la afişarea proiectului de hotărâre.
   Proiectul de hotărâre însoţit de anexa este afişat la Sediul Municipiului Fetesti şi poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro

Data afisarii 15 04 2014

Primar                                                                             
Catrinoiu Gheorghe                                                                       
                                                                                                        
Intocmit
Director Investitii
Bordusanu  Felicia

Proiect hotarare - Regulament atribuire locuri parcare Fetesti

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 10 din 37
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 19-02-2017.
by Xtin Computers