Home
26 . 05 . 2018
Anunt Nr. 1.377 /09.02.2017  Email
Vineri, 10 Februarie 2017 08:49
 A N U N T

PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR AVAND CA OBIECT „Servicii de paza”  SI  „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE,  IN MUN. FETESTI, JUD. IALOMITA IN ANUL 2017

 

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza”; „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” in mun. Fetesti, jud. Ialomita in anul 2017

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

VALOARE ESTIMATA :  232.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou Achizitii

CLARIFICARI : Se pot obtine de  la sediul UAT Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou Achizitii pana la data de 15.02.2017.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 16.02.2017.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 17.02.2017, ora: 10:00  la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 17.02.2017, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.
                                                         
Primar,
Sorin GAFITOI

Anunt Nr. 1.377 /09.02.2017 (format .pdf)

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers