Home
24 . 05 . 2018
Anunt de Licitatie Nr. 4024/20.04.2017
Vineri, 21 Aprilie 2017 19:14

   În conformitate cu prevederile prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Feteşti anunţă:

1.    La sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti, din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, cod fiscal 4365077, telefon: 0243.364.410, fax: 0243.361.206, va avea loc, în data de 09.05.2017, ora 10:00, licitaţia publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii suprafeţei de 83,3379 ha păşune permanentă.

2.    Terenul, în suprafaţă de 83,3379 ha păşune, aparţinând domeniului privat al municipiului Feteşti, este amplasat în zonele Buliga (17,5555 ha), Feteşti Oraş (22,2172 ha), Vlaşca (29,5713 ha) şi Colonişti (13,9939 ha) şi se va închiria pe o perioadă de 7 ani, în conformitate cu caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 34/29.03.2017.

3.1.    În perioada 21.04.2017-05.05.2017, persoanele interesate pot obţine documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, jud. Ialomiţa, Biroul Registru Agricol.
3.2.    În vederea participării la licitaţie, ofertantul va achita la casieria Primăriei municipiului Feteşti:
a.    20,00 lei reprezentând costul Caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a păşunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Feteşti,
b.    100,00 lei reprezentând taxa de participare la licitaţie.
3.3.    Pot avea calitatea de locatari pentru terenuri agricole categoria de folosinţă păşune crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor și în registrul agricol al municipiului Fetești, județul Ialomița.
3.4.    Prețul minim pornire a licitaţiei pentru închirierea pajiştii este de 25 lei/ha/an.
3.5.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.05.2017, ora 14:00.

4.1.    Data limită de depunere a documentaţiei de participare la licitaţie este 08.05.2017, ora 12:00.
4.2.    Documentaţia de participare la licitaţie va fi depusă la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, Compartiment Registratură, în două exemplare, original şi copie.

5.    Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 09.05.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti.

6.    Anunţul de licitaţie se va transmite spre publicare instituţiilor abilitate în data de 20.04.2017.

PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI

Anunt de licitatie nr. 4024/20.04.2017 (format .pdf) DOWNLOAD

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers