Home
25 . 06 . 2018
Anunt Nr. 5171/19.05.2017
Vineri, 19 Mai 2017 20:35
Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI 
                                 

TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI


   Subsemnatul Capsuna Georgian, consilier – Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 4059/21.04.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea serviciilor de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipii si Orase in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, actualizata, Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 350/2001, Ghidul Orientativ pentru Autoritatile Contractante din Romania pentru Pregatirea si Implementarea PMUD si Ghidul Specific pentru Prioritatea de Investitii 3.2 aferenta POR 2014/2020 si JASPERS, Cod CPV - 79311100-8 ”Servicii de elaborare de studii”.
   S-a publicat pe site-ul oficial al Primariei mun. Fetesti anuntul nr. 4514/04.05.2017 privind achizitionarea serviciilor aratate, in data de 04.05.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 12.05.2017, ora 13:00.  S-au primit  in termen oferte de la mai multi  operatori economici , după cum urmează:

 

Nr.
crt.
 Denumire servicii Cantitate 
SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL
Pitesti, b-dul Republicii, D5A - A - 24, jud. Arges
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL
Str. Padesu, nr. 70, et. 2, sector 4, Bucuresti
 1. Plan de Mobilitate Urbana Durabila 1 46.150 lei 52.500 lei

   Preturile de mai sus nu includ TVA.


   Serviciile de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipii si Orase se vor achizitiona de la SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, Pitesti, b-dul Republicii, D5A - A - 24, jud. Arges, pentru suma de 46.150 lei.        
   Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut.
   Data: 19.05.2017
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE,    
Consilier CAPSUNA GEORGIAN

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers