Home
20 . 10 . 2018
SCRISOARE DE ASTEPTARI
Vineri, 01 Decembrie 2017 21:46

In procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie

la societatea DRUMURI MUNICIPALE FETESTI SRL

   Municipiul Fetesti este actionar unic al Societatii Drumuri Municipale Fetesti (denumita in continuare SC Drumuri Municipale SRL Fetesti), cu sediul social in municipiul Fetesti, str.Calarasi, nr.547. Prin HCL Nr.145/08.11.2017 a fost aprobata Scrisoarea de Asteptari a societatii SC  Drumuri Muncipale Fetesti SRL.
   Prezenta Scrisoare de Asteptari a fost elaborata in temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,  modificata si aprobata prin Legea  nr.111/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 si reprezinta dezideratele actionarului unic, Consiliul Local al Municipiului Fetesti, pentru evolutia societatii in urmatorii patru ani.

SCRISOARE DE ASTEPTARI - In procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la societatea DRUMURI MUNICIPALE FETESTI SRL (.pdf)

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers