Home
24 . 06 . 2018
Compartiment Consultanta Rromi  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 20:46

 1. Ganea Daniel – referent sp. superior (suspendat)

 

Art. 1 Compartimentul Consultanţă Rromi este o structură de specialitate organizată  în cadrul Primãriei municipiului Feteşti şi subordonată direct primarului, având urmatorarele atribuţii:
• sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G. 430/2001 privind aprobarea strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei rromilor;
• stimularea participării etniei rromilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a societăţii;
• asigurarea condiţiilor pentru garantarea de şanse egale pentru etnicii rromi;
• asigurarea evaluării principalelor nevoi ale comunităţii de rromi şi a aplicării programelor de sprijinire a acestora;
• asigurarea rezolvării problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de rromi;
• răspunde de conceperea şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor şi mediului înconjurător în zonele locuite de rromi;
• iniţierea programului de locuinţe sociale pentru familiile numeroase şi lipsite de mijloace de subzistenţă;
• asigurarea implicării directe a etnicilor rromi în programele de construire şi reabilitarea locuinţelor;
• conceperea şi implementarea programelor specifice de formare şi reconversie profesională pentru rromi;
• întocmirea evidenţelor privind familiile cu mai mulţi copii lipsite de mijloace de subzistenţă
• conceperea şi implementarea programelor specifice de finaţare a unor activităţi generatoare de venit şi a micilor afaceri pentru familii şi comunităţi de rrommi;
• iniţierea unor programe de educaţie juridică şi de prevenire a infracţionalităţii, în colaborare cu membrii etniei rrome;
• iniţierea programelor de încurajare a participării părinţilor rromi la procesele educaţionale din şcoală şi din afara scolii;
• propune Consiliului Local adoptarea de măsuri legislative în sprijinul rromilor, în scopul acordării de facilităţi în domeniul educaţiei pentru rromi;
• asigură desfaşurarea de programe de informare şi educare civilă a etnicilor rromi;
• efectuează anchete sociale pentru etnicii rromi care beneficiază de venitul minim garantat conform legii 416/ 2001;
• rezolvă problemele legate de obţinerea actelor de identitate ale persoanelor de etnie rromă;
• îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local sau prin dispoziţii ale primarului.

 

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers