Home Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor
28 . 11 . 2021
Compartimentul Stare Civila  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:29
Art .1 Compartimentul Stare Civilă, are urmatoarele principale atribuţii specifice:

• Întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează acte doveditoare;
• Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere, înregistre                                                                                                       , exemplarul I sau II, după caz;
• Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
• Elibereaza extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice;
• Înaintează structurii de evidenţa a persoanelor din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificarile intervenite în statutul civil al persoanelorî vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
• Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările decesului, livretul militar, a persoanei supuse obligaţiilor militare;
• Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite lunar sub semnatura şefului de serviciu al Direcţiei Judeţene de Statistică;
• Atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi pastrează în condiţii depline de securitate;
• Oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (primar);
• Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială pentru anul urmator, care va fi comunicat de şeful serviciului, Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor;
• Se ingrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
• Întocmeşte documentaţia necesară pentru rectificarea actelor de stare civilă în conformitate cu prevederile Legii 117/2006 de modificare şi completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
• Primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi efectuează verificările prevazute de OG 41/2003 aprobata prin Legea 323/2003 cu privire la schimbarea numelui pe calea administrativă;
• Întocmeşte documentaţia necesară privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuţi conform normelor de aplicare a Legii 482/2006;
• Se sesizeaza din oficiu cu privire la persoanele a caror naştere nu este înregistrată în registrele de stare civilă şi propune şefului serviciului initierea de acţiuni în instanţă;
Art. 2  În exercitarea activităţilor menţionate, Compartimentul Stare Civilă colaborează cu autorităţile care au atribuţii în domeniu: instituţii centrale şi direcţiile de specialitate ale altor instituţii locale şi judeţene (Direcţia Judeteană de Evidenta Persoanelor)

Cerere - Eliberare Certificate de Nastere
Cerere - Eliberare Certificate
Cerere - Rectificare Act ...

 
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive