Home Directia Tehnica
20 . 03 . 2019
Birou Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:57

Serviciul Public de Asistență Socială:
Cazacu Eugenia - șef serviciu II

Iancu Carmen – inspector asistent I
Cocean Georgeta – inspector superior I
Moraru Maria – inspector superior I
Dobre Elena - inspector superior I
Manea Gabriela - inspector asistent I
Ene Lenuta - inspector principal I

Compartiment Autoritate Tutelară:

Neculai Mărioara - inspector superior I
Căpșună Steliana - inspector superior I
Jerlăianu Genica Emilia - inspector superior I
Brateș Maria Monica - inspector superior I

Art. 1  Biroul  Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară are următoarele atribuţii specifice:

• efectuarea de anchete sociale solicitate de diferite instituţii sau persoane în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor persoanelor cu handicap;
• efectuarea de anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea încredinţării minorilor, precum şi cu privire la constatarea modului de îngrijire a minorilor în familie;
• efectuarea de anchete sociale pentru amânarea sau întreruperea pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale;
• asistarea minorilor şi persoanelor vârstnice la încheierea actelor notariale şi participarea la audierea minorilor de către organele de cercetare penală;
• asigurarea serviciului de relaţii cu publicul în ceea ce priveşte problematica socială a persoanelor vârstnice şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale;
• alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Feteşti sau prin dispoziţii ale primarului.
• primirea şi întocmirea dosarelor de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
• stabilirea cuantumului ajutorului social şi supunerea spre aprobare pentru emiterea dispoziţiei primarului de acordare a dreptului de ajutor social;
• întocmirea adeverinţelor de venit;
• întocmirea documentaţiei privind acordarea dreptului de ajutor de încălzire în perioada sezonului rece pentru beneficiarii de ajutor social;
• întocmirea documentaţiei privind respingerea, acordarea, suspendarea, modificarea şi încetarea ajutorului social;
• actualizarea dosarelor de ajutor social, operarea modificărilor ce se impun;
• primirea şi întocmirea documentaţiei în vederea acordării drepturilor prevăzute de OUG 105/2005 privind alocaţia familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentala
• actualizarea dosarelor întocmite (adeverinţe scoală trimestrial, venituri la modificare);
• efectuarea de anchete sociale pentru acordarea dreptului de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală conform 105/ 2003 şi H.G. 1539/ 2003
• întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea burselor sociale, medicale precum şi a rechizitelor şcolare gratuite
• întocmirea anchetelor sociale beneficiarilor Programului  naţional “Bani de liceu”
• întocmirea dosarelor pentru acordarea dreptului, conform O.U.G. 148/ 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului pană la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

 

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive