Home Directia Tehnica
19 . 12 . 2018
Birou Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:57

Serviciul Public de Asistență Socială:
Cazacu Eugenia - șef serviciu II

Iancu Carmen – inspector asistent I
Cocean Georgeta – inspector superior I
Moraru Maria – inspector superior I
Dobre Elena - inspector superior I
Manea Gabriela - inspector asistent I
Ene Lenuta - inspector principal I

Compartiment Autoritate Tutelară:

Neculai Mărioara - inspector superior I
Căpșună Steliana - inspector superior I
Jerlăianu Genica Emilia - inspector superior I
Brateș Maria Monica - inspector superior I

Art. 1  Biroul  Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară are următoarele atribuţii specifice:

• efectuarea de anchete sociale solicitate de diferite instituţii sau persoane în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor persoanelor cu handicap;
• efectuarea de anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea încredinţării minorilor, precum şi cu privire la constatarea modului de îngrijire a minorilor în familie;
• efectuarea de anchete sociale pentru amânarea sau întreruperea pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale;
• asistarea minorilor şi persoanelor vârstnice la încheierea actelor notariale şi participarea la audierea minorilor de către organele de cercetare penală;
• asigurarea serviciului de relaţii cu publicul în ceea ce priveşte problematica socială a persoanelor vârstnice şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale;
• alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Feteşti sau prin dispoziţii ale primarului.
• primirea şi întocmirea dosarelor de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
• stabilirea cuantumului ajutorului social şi supunerea spre aprobare pentru emiterea dispoziţiei primarului de acordare a dreptului de ajutor social;
• întocmirea adeverinţelor de venit;
• întocmirea documentaţiei privind acordarea dreptului de ajutor de încălzire în perioada sezonului rece pentru beneficiarii de ajutor social;
• întocmirea documentaţiei privind respingerea, acordarea, suspendarea, modificarea şi încetarea ajutorului social;
• actualizarea dosarelor de ajutor social, operarea modificărilor ce se impun;
• primirea şi întocmirea documentaţiei în vederea acordării drepturilor prevăzute de OUG 105/2005 privind alocaţia familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentala
• actualizarea dosarelor întocmite (adeverinţe scoală trimestrial, venituri la modificare);
• efectuarea de anchete sociale pentru acordarea dreptului de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală conform 105/ 2003 şi H.G. 1539/ 2003
• întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea burselor sociale, medicale precum şi a rechizitelor şcolare gratuite
• întocmirea anchetelor sociale beneficiarilor Programului  naţional “Bani de liceu”
• întocmirea dosarelor pentru acordarea dreptului, conform O.U.G. 148/ 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului pană la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

 

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers