Home Directia Tehnica
20 . 05 . 2019
Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:57

Duicu Angelica Adela – asistent medical
Vlad Angelica – asistent medical principal
Bratu Vali - asistent medical  principal
Dragu Marica - asistent medical principal
Barbu Săndica - asistent medical principal
Filofteiu Elena - asistent medical principal
Petre Aurica - asistent medical principal
Tabă Maria – mediator sanitar

 

Art. 1 Este un compartiment de specialitate din cadrul Serviciului Public de Asistentă Socială subordonat faţa de şef birou Birou Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară şi are urmatoarele atribuţii specifice:

• activitate de teren – depistarea activă a cazurilor neînscrise pe listele medicilor de familie, în special a gravidelor şi copiilor;
• activitate medicală curativă – pachet minimal de servicii medicale acordate pacienţilor care nu pot dovedi calitatea de asigurat;
• activitate profilactică – depistarea focarelor de boli transmisibile, luarea în evidenţa a copiilor neînscrişi pe listele medicilor de familie pentru a fi incluşi în programele de imunizări;
• supravegherea stării de sănătate a populaţiei din zonele rurale în care nu există medic, din zonele greu accesibile, datorită particularităţilor geografice sau datorită condiţiilor grele de muncă;
• raportarea cazurilor sociale depistate către serviciile sociale din subordinea autorităţilor locale pentru a beneficia de protecţie soială.

Art. 2 Activităţile Asistenţei Medicale Comunitare constau în:

• Supravegherea unei zone foarte bine determinate;
• Supravegherea în mod activ a stării de sănatate a populaţiei din zona arondată, în principal a populaţiei neînscrisă la medicul de familie;
•  Sesizarea din timp a apariţiei de focare de infecţie sau de boli infecţioase;
•  Identificarea persoanelor cazuri sociale si raportarea lor medicilor de familie din teritoriul repartizat în vederea înscrierii lor pe listele acestora;
• colaborarea cu toţi medicii de familie la care sunt înscrise persoanele din teritoriul pe care îi supraveghează, îndrumând pentru consultaţii la cabinet persoanele bolnave, solicitând, după caz, deplasarea medicului la domiciliu;
• identificarea persoanelor de vârstă reproductivă care au nevoie de metode de contracepţie, diseminarea de informaţii specifice şi trimiterea lor la medicul de familie şi cabinetele de planificare familială;
• identificarea gravidelor şi urmărirea lor prin protocoale limitate, trimiterea lor la medicul de familie;
• preluarea de la maternităţi a nou-nascuţilor şi mamelor care nu sunt pe listele medicilor de familie şi supravegherea lor activă;
• urmărirea şi supravegherea în mod activ a copiilor prin evidenţa specială, vaccinărilor şi aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;
• efectuarea educaţiei sanitare în familie;

Atribuţiile şi normele de funcţionare a mediatorilor comunitari;

• mediatorul sanitar nu are dreptul efectuării actelor medicale, atribuţiile lui cuprinzând aspecte legate de funcţionarea sistemului medical privind accesul populaţiei la serviciile preventive şi curative, modalitatea dobândirii calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor de sanatate, precum şi noţiuni de prim ajutor, conform reglementarilor în vigoare la educaţia civică din domeniu;

Art. 3 Atribuţiile mediatorului sanitar:

• cultivă încrederea reciprocă între autorităţile publice locale şi comunitatea din care face parte;
• facilitează comunicarea între membrii comunităţii şi personalul medico-sanitar;
• cartagrafiază gravidele şi lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice, prenatale şi post-partum, le explica necesitatea şi importanţa efectuării acestor controale şi le însoţeşte la controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie şi celelalte cadre medicale;
• explica noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural-tradiţional al comunităţii de rromi;
• cartagrafiază populaţia infantilă a comunităţii;
• explică noţiunile de bază şi importanţa asisenţei medicale a copilului;
• promovează alimentaţia sănătoasă, în special la copii, precum şi alimentaţia la sân;
• urmareşte înscrirea nou-născutului pe listele medicului de familie;
• sprijină personalul medical în urmarirea şi înregistrarea efectuării imunizărilor din populaţia infantilă din comunitate, şi a examenelor clinice de bilanţ la copii 0-7 ani;
• explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sanatate, precum şi procedeul prin care poate fi obţinută calitatea de asigurat;
• explică avantajele igenei personale, a locuinţei şi a spaţiilor comune; popularizează în comunitate măsurile de igiena, depuse de autorităţile competente;
• facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă şi însoţirea echipelor care acordă asistenţă medicală de urgenţă;
• mobilizează şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică (campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare, conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explică rolul şi scopul acestora;
• participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a altor cadre medicale din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
• la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora: explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacţiile adverse posibile ale acestuia, şi supraveghează administrarea medicamentelor (ex: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză);
• însoţeşte cadrele medico-sanitare în activităţile legale, prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate;
• semnalarea cadrelor medicale apariţia problemelor deosebite din cadrul comunităţii (focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicaţii etc);
• semnalarea, în scris, direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti problemele identificate privind accesul membrilor comunităţii, pe care deserveşte, la urmatoarele servicii de asistenţă medicală primară;
- imunizările, conform progamului naţional de imunizări;
- examenul de bilanţ al copilului 0-7 ani;
- supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
- depistarea activă a cazurilor de TBC;
- asistenţă medicală de urgenţă
• semnalează asistentului social cazurile potenţiale de abandon al copiilor (cunoscând situaţia familiilor comunitare, mediatorul sanitar poate afla intenţia familiilor în situaţia socio-economică, disperată, de a-şi abandona copiii în instituţii; dacă sunt înştiinţate din timp organismele abilitate, astfel de situaţii pot fi prevenibile).

 

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive