Home Comisii
18 . 01 . 2019
Comisii ale Consiliului Local
I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, cu un numar de 7 membri şi în urmatoarea componenţă:

1.Sârbu Radu
2.Petcu Olga
3.Ghiţă Florinel
4.Beznea Toma
5.Mitache Gheorghe
6.Sima Constantin Cătălin
7.Ţenţea Paul


II.Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, cu un numar de 7 membri şi în urmatoarea componenţă:

1.Cenuşă Grigori
2.Şoldan Gheorghe
3.Iancu Radu
4.Ivan Cristina Florentina
5.Apostol Vasile
6.Gheorghiu Alexandru
7.Iancu Iulică

III.Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, sportivă şi de agrement, administraţie publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, religie, cu un numar de 5 membri şi în urmatoarea componenţă:

1.Vasile Olga
2.Şonchereche Laurenţiu Georgică
3.Conţiş Dalia Iulica
4.Niţă Sebastian George
5.Mitu Vasile


Ultima actualizare ( Joi, 24 Mai 2018 11:25 )
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers