Home Documente de Interes Public
17 . 02 . 2019
Documente de Interes Public

 

• Hotararile  Consiliului  Local
• Componenta  nominala,  numerica  si  partidica  a  Consiliului  Local
• Instructiuni,  regulamente,  circulare  primite  de  la  organele  centrale  ale  admnistratiei  publice
• Organigrama
• State  de  functii  pentru  aparatul  propriu  de  specialitate  si  a  institutiilor  din  subordine
• Declaratiile  de  avere  si  declaratiile  de  interese
• Programe / proiecte / strategii  intocmite  in  baza  unor  raporturi  cu   parteneri  interni / externi,  societatea  civila
• Rapoarte  de  activitate  ale  compartimentelor  aparatului  propriu
• Documente  privind  organizarea  si  desfasurarea  dezbaterilor  publice  referitoare  la  elaborarea  unui  proiect  de  act  normativ  conform  L  52 / 2003  (  transparenta  decizionala  )
• Evidenta  propunerilor / sugestiilor / opiniilor  cu  valoare  de  recomandare  privind  proiectul  de  act  normativ  conform  L  52 / 2003  (  transparenta  decizionala  )
• Evidenta  minutelor  sedintelor  publice

 

 

• Propuneri  si  reclamatii  ale  cetatenilor  si  documentele  aferente
• Relatii  cu  partidele / sindicatele / organizatiile  neguvernamentale
• Situatii  privind  urmarirea  realizarii  programelor  de  dezvoltare  economico-sociala  la  nivelul  municipiului
• Planul  amenajarilor  teritoriului  si  a  studiilor  elaborate  de  Consiliul  Local
• Anunturi  de  participare  la  licitatie
• Documente  pentru  elaborarea  si  prezentarea  ofertei
• Studii  si  propuneri  privind  organizarea  administrativ-teritoriala,  schimbarea  unor  denumiri  de  strazi / piete / obiective  turistice  si  istorice
• Documente  de  urbanism  aprobate  de  Consiliul  Local
• Certificate  de  urbanism  si  autorizatii  de  construire / desfiintare
• Contracte  de  concesiune / inchiriere  a  spatiilor  comerciale / locuinte / garaje / locuri  cimitir
• Date  statistice  privind  corespondenta  la  registratura
• Date  statistice  privind  numarul  de  petitii  si  rezolvarea  acestora
• Date  statistice  privind  informatiile  de  interes  public  solicitate  conform  L  544 / 2001
• Dari  de  seama  contabile

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers