Home
05 . 04 . 2020
Anunt inchiriere spatii - Licitatie publica
Miercuri, 17 Iunie 2015 17:53
1.    Informatii generale:
   Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 ,Cod IBAN RO95TREZ39224510220XXXXX,     Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru  inchirierea  urmatoarelor spatii:
1.LOT 1 – suprafata 33,06 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de activitati medicale sau activitati conexe actului medical ;
2.LOT 2- suprafata 80,41 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.
   Pretul de pornire la licitatie este de 3,05 lei/mp/luna , conform HCL 21/11.02.2015 – Anexa nr 2 , privind stabilirea chiriilor si taxelor locale , altele decat cele prevazute de Codul Fiscal pentru anul 2015.
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,etaj 4, Compartiment Patrimoniu , incepand cu data de 22.06.2015.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:
-    Caiet de sarcini :100,00 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie: 300,00 lei.
-    Garantia de participare la licitatie  in valoare de :
1) 242 lei ,pentru LOT 1 – suprafata de 33,06 mp
2) 589 lei, pentru LOT 2- suprafat de 80,41 mp
c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei : 01.07.2015, ora14.

3.    Informatii privind ofertele :
3.1.    Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul  Primariei, camera 1- Registratura.
3.2.    Data limita pentru depunerea documentelor : 07.07.2015, ora 14.

4.    Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de inchiriere:
08.07.2015, ora 11, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

5.    Denumirea, adresa, numarul de telefon al instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:
    Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul. Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243 218 515.
6.    Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 17.06.2015

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive