Home
05 . 04 . 2020
Directia Dezvoltare - ANUNTURI


Anunt - licitatie
Vineri, 08 Mai 2015 21:01
1.    Informatii generale:
    Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 ,Cod IBAN RO95TREZ39224510220XXXXX,     Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru vanzarea urmatorului spatiu cu destinatia de cabinet medical:

        1.Dispensar Uman , str.Viitorului , nr.23, parter, camera 28-29,lot 14 , loc Fetesti , jud Ialomita , cu o suprafata construita de 26,60 mp,suprafata indiviza spatii comune de 4,55 mp , suprafata utila de 20,04 mp si suprafata de teren aferenta constructiei de 31,15 mp.
             Pretul de pornire la licitatie este de 18.700,00  lei fara TVA( din care 16.498,00 lei valoare constructie si 2202,00 lei -valoare teren )
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,etaj 4, Compartiment Patrimoniu , incepand cu data de 11.05.2015.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:
-    Caiet de sarcini 100,00 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie 300,00 lei.
-    Garantia de participare  in valoare de 935,00 lei.
c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei : 25.05.2015, ora14.
Citeşte mai mult...
 
Anunt Nr.3348 / 17.03.2015
Miercuri, 18 Martie 2015 19:09
A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii Organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in Municipiul Fetesti
                    

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B art.16 alin(1)
din OUG 34/2006.

CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in Municipiul Fetesti in anul 2015, Cod CPV:92000000-1

DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  27.02.2015

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Compania Artistica Mix Music Show S.R.L. cu sediul in Bucuresti , str. Dr. Grigore Taranu ,  nr. 4, et. 1, ap.2, sector 5 telefon/fax: 031/4202000

PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  556.000 lei.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
LANSAREA PROIECTULUI „REPARAȚII GENERALE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI ÎMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALĂ «DIMITRIE CANTEMIR»”
Marţi, 10 Martie 2015 21:25
COD SMIS 54109
   Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești anunţă lansarea proiectului „Reparații generale și modernizare clădire și împrejmuire Școala gimnazială «Dimitrie Cantemir»”, COD SMIS 54109.
   Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
   Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
   Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii sociale, respectiv dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare în Municipiul Fetești prin reparații generale, modernizarea clădirii și împrejmuirea școlii gimnaziale „Dimitrie Cantemir”.
   Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu 05.11.2014 până la 04.11.2015.
   Valoarea totală a proiectului este de 671.457,12 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 608.495,80 lei.
   Pentru detalii suplimentare: UAT Municipiul Fetești, cu sediul în Municipiul Fetești, Str. Călărași nr. 595, Bloc CF3, sc. A, et. II-IV, judeţul Ialomiţa, Tel.: 0243/364410, Fax: 0243/361206, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
   Persoana de contact: Manager de Proiect Felicia Bordușanu.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”
 
Anunt Nr. 1792 / 10.02.2015
Marţi, 10 Februarie 2015 21:02
A N U N T PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„ Serviciilor- organizare evenimente culturale, de recreere si sportive”  in municipiul Fetesti, in anul 2015

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595,Bl.CF3, Sc.A,Et.2-4.
OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2015.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „Pretul cel mai scazut”
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou achizitii.
CLARIFICARI : Se pot obtine de la dispozitie la sediul UAT Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou achizitii.
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 26.02.2015, ora: 10 la sediul Primariei Fetesti, Registratura.
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.02.2015, ora: 11, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4, Sala de sedinte.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt privind atribuirea contractului de servicii de paza
Marţi, 13 Ianuarie 2015 22:06
Nr. 418 / 13.01.2015

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de Paza in mun.
Fetesti in anul 2015, Cod CPV:79713000-5
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  29.12.2014
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Strajeri Security S.R.L.
cu sediul in Fetesti , str. Siretului,  nr. 2, bl. A1, sc.A, et. 1, ap.4, telefon/fax: 0243/230.321
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  223.380lei.
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : -

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit »

Pagina 3 din 4
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive