Home
05 . 04 . 2020
Directia Dezvoltare - ANUNTURI


Anunt finalizare proiect acoperis
Vineri, 23 Octombrie 2015 10:37
FINALIZAREA PROIECTULUI „REABILITARE ACOPERIȘ CLĂDIRE LICEUL TEORETIC CAROL I” COD SMIS 54108 (.doc)
 
A N U N T DE LICITATIE
Marţi, 15 Septembrie 2015 21:40
1. Informatii generale privind proprietarul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 101,102,103,104 din 30.07.2015.
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie.  Terenurile pentru licitatie apatin domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si au  destinatia pentru :   construire locuinte in zona Liliacului  (13 loturi), zona Vinalcool - str. Dropiilor (2 loturi), zona Vinalcool - str. Baraganului ( 1 lot).
c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   49  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  16.09.2015.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:
- certificat de urbanism                  9,00 lei;
- caiet de sarcini                         100,00lei;
- taxa de participare                    200,00lei;
- garantia de participare               500,00lei.
c. pretul minim de pornire a licitatiei:  0,69  lei/mp/an,  pentru locuinte zona Liliacului( str. Viorelelor) si 0,34  lei/mp/an,  pentru locuinte zona Vinalcool (str. Dropiilor si str. Baraganului)
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 28.09.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.09.2015, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor: 30.09.2015, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  14.09.2015.        
                                                                
PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt de licitatie
Miercuri, 02 Septembrie 2015 19:02
1. Informatii generale privind proprietarul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 105,106,107 din 30.07.2015.
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie.  Terenurile pentru licitatie apatin domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si au  destinatia pentru :  construire garaje auto in;  zona 5 bis(12 loturi), zona BN (1 lot).
c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  03.09.2015.
b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
- certificat de urbanism                  6,00lei.
- caiet de sarcini                         100,00lei
- taxa de participare                    200,00lei
-garantia de participare               500,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 3,10 lei/mp/an pentru garaje auto.
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 15.09.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.09.2015, ora 14.
 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
17.09.2015, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  02.09.2015.        
                                                               
PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt - Licitatie inchiriere spatiu
Vineri, 17 Iulie 2015 22:06
1.    Informatii generale:
    Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 ,Cod IBARO95TREZ39224510220XXXXX,deschis la Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru  inchirierea  urmatorului spatiu:
                        
 1. LOT 2- suprafata 80,41 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.

   Pretul de pornire la licitatie este de 3,05 lei/mp/luna , conform HCL 21/11.02.2015 – Anexa nr 2 , privind stabilirea chiriilor si taxelor locale , altele decat cele prevazute de Codul Fiscal pentru anul 2015.
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,etaj 4, Compartiment Patrimoniu , incepand cu data de 20.07.2015.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:

-    Caiet de sarcini :100 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie: 300 lei.
-    Garantia de participare la licitatie  in valoare de 589 lei

c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei : 03.08.2015, ora14.

3.    Informatii privind ofertele :
3.1.    Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul  Primariei, camera 1- Registratura.
3.2.    Data limita pentru depunerea documentelor : 05.08.2015, ora 14.

4.    Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de inchiriere:
06.08.2015, ora 11, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

5.    Denumirea, adresa, numarul de telefon al instantei competente in
solutionarea litigiilor aparute:
    Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul. Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243 218 515.
6.    Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 16.07.2015

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt inchiriere spatii - Licitatie publica
Miercuri, 17 Iunie 2015 17:53
1.    Informatii generale:
   Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 ,Cod IBAN RO95TREZ39224510220XXXXX,     Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru  inchirierea  urmatoarelor spatii:
1.LOT 1 – suprafata 33,06 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de activitati medicale sau activitati conexe actului medical ;
2.LOT 2- suprafata 80,41 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.
   Pretul de pornire la licitatie este de 3,05 lei/mp/luna , conform HCL 21/11.02.2015 – Anexa nr 2 , privind stabilirea chiriilor si taxelor locale , altele decat cele prevazute de Codul Fiscal pentru anul 2015.
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,etaj 4, Compartiment Patrimoniu , incepand cu data de 22.06.2015.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:
-    Caiet de sarcini :100,00 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie: 300,00 lei.
-    Garantia de participare la licitatie  in valoare de :
1) 242 lei ,pentru LOT 1 – suprafata de 33,06 mp
2) 589 lei, pentru LOT 2- suprafat de 80,41 mp
c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei : 01.07.2015, ora14.

3.    Informatii privind ofertele :
3.1.    Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul  Primariei, camera 1- Registratura.
3.2.    Data limita pentru depunerea documentelor : 07.07.2015, ora 14.

4.    Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de inchiriere:
08.07.2015, ora 11, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

5.    Denumirea, adresa, numarul de telefon al instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:
    Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul. Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243 218 515.
6.    Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 17.06.2015

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 4
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive