Home Achizitii
25 . 02 . 2021
Achizitii
Invitatie
Joi, 04 Mai 2017 12:55
Direcția Dezvoltare Investiții, Proiecte și Finanțări Externe
Compartiment Achiziții
Nr.  4489 / 3.05.201
7
CĂTRE:
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI
Invitaţie de participare

Autoritatea contractantă: Municipiul Fetești, cod fiscal  , str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A,         et. II – IV, cod 925150, jud. Ialomița, tel: + 40 243364410, fax: +40 243361206, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Denumire contract: Servicii de organizare eveniment „Zilele Municipiului Fetești 26 mai - 28 Mai 2017”
Tip contract: contract de achiziţie publica de servicii
Procedura de atribuire: procedura simplificata proprie nr.4319  / 27.04.2017  .
Obiectul contractului
Termen de prestare: 26 mai - 28 mai 2017;
Valoarea estimată a contractului: 90.000 lei (fără TVA)
Condiţii de participare: conform Fişei de date a achiziţiei n.r44843.05.2017
Sursa de finanţare: bugetul local
Limba de redactare a ofertei: română
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 12.05.2017, ora 13
Adresa la care se transmit ofertele: str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A, et. II , cod 925150, Fetesti, jud. Ialomița, punct de contact: Registratura, în atenţia: Compartiment Achizitii;
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Criteriu de atribuire: „preţul cel mai scăzut"
Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 12.05.2017, ora 1330 in sala de şedinţe - Primăria Municipiului Fetesti,  str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A,         et.  IV, , jud. Ialomița
Alte informaţii: documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia tuturor operatorilor economici interesaţi in mod electronic, pe site-ul www.primariafetesti.ro
Răspunsurile la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesaţi vor fi publicate la adresa mai sus menţionată.
Data transmiterii invitaţiei de participare: 4.05.2017

PRIMAR
Sorin GAFITOI

Caiet de Sarcini Zilele Municipiului Fetesti (.pdf)
Fisa date 2-11 (.pdf)
Invitatie (.pdf)
Model Contract (.pdf)
Modele Formulare (.pdf)

 
Anunt nr. 4482/03.05.2017
Miercuri, 03 Mai 2017 20:55
APROBAT
PRIMAR
Sorin GAFITOI

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE REPARATII AUTO
COD CPV : 50112100 - 4 ”Servicii de reparare a automobilelor”


AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de servicii de reparatii auto pentru autoturismul DACIA LOGAN cu nr. de inmatriculare IL – 99 – PMF, astfel :
- filtru aer = 1 buc ; filtru ulei = 1 buc ; filtru polen = 1 buc ; ulei motor = 5 litri ; filtru benzina ; pompa servo = 1 buc ; ulei servo = 1 litri ; bielete antiruliu = 2 buc ; claxon = 1 buc ; jante = 2 buc R15 ; stergatoare parbriz = 2 buc ; cheie roti = 1 buc ; bascule + pivoti fata = 2 buc ; capete bara = 2 buc ; kit distributie ; curea accesorii.
Valoare estimata : 1825 lei
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 10.05.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.
   Informatii suplimentare se pun la dispozitie, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, sc. A, et. 4, Jud. Ialomita - Biroul ACHIZITII sau la telefon 0243/364410, int. 231.                                                                    

Intocmit
Georgian CAPSUNA

DE ACORD
DIRECTOR ECONOMIC                                                  
Gheorghe TUTUIANU
 
Anunt Nr. 3.859/18.04.2017
Marţi, 18 Aprilie 2017 10:49
PRIVIND FURNIZAREA, INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A UNEI CENTRALE TERMICE MURALE

COD  CPV : - 39715210-2 : „Echipament de incalzire centrala”

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice murale si a instalatiei termice in vederea asigurarii incalzirii locuintei cu 2 camere situate in mun. Fetesti, str. Aleea Macilor, Vila Z7, parter, ap. 1, jud. Ialomita

Valoare estimata  : 6.100 lei.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data  26.04.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
 
   Furnizorul va realiza documentatia tehnica pentru obtinerea, in numele UAT Mun. Fetesti, a avizului obligatoriu de instalare a centralei termice pe care a livrat-o si autorizatia de functionare pentru centrala termica, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

   Centrala termica furnizata se va instala cu respectarea tuturor prescriptiilor tehnice si normelor in vigoare.

   Pentru a fi admisi, ofertantii trebuie sa depuna in cadrul ofertei urmatoarele :
- in copie, certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004;
- in copie, autorizatia emise de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si valabila la data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca este autorizat sa desfasoare activitati privind instalarea, montarea, repararea, intretinerea si verificarea tehnica in utilizare pentru centrala termica ofertata;
- in copie, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit din care sa rezulte ca ofertantul isi desfasoara activitatea respectand regulile obligatorii prevazute de reglementarile legale referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii in vigoare la nivel national, corespunzatoare domeniului de activitate al ofertantului.

   Pretul va fi exprimat in lei, cu si fara TVA si va include toate costurile, directe si indirecte, legate de incheierea si executarea contractului de lucrari.

   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI
 
« ÎnceputAnterior111213141516171819UrmătorSfârşit »

Pagina 19 din 19
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive