Home
05 . 07 . 2020
Achizitii


Anunt Nr 6544 din 28.06.2017
Miercuri, 28 Iunie 2017 21:44
Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI  FETESTI
JUDETUL IALOMITA    
Nr 6544 din 28.06.2017                                                                                        

TABEL TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI

   Subsemnatul Capsuna Georgian, Consilier – Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 5821/09.06.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice, COD CPV – 50323000-5,  astfel:
   S-a publicat pe site-ul oficial al primariei mun. Fetesti anuntul nr. 6018/14.06.2017 privind achizitionarea serviciilor aratate, in data de 14.06.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 21.06.2017, orele 15.00. S-au primit in termen oferte de la doi operatori economici, după cum urmează :

 

 

Nr.

crt.

 

 

Denumire servicii

 

 

Cantitate

SC JMC PRODUCTION SRL Fetesti, str. Grivita, nr. 42, Ialomita, CIF 29688669

KROMIL SE SRL Fetesti, str. Calarasi, bl. B13, ap.1, Ialomita

CUI 21517370

 

1.

 

 

Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”, COD CPV – 50323000-5

             1

55.063 lei

56.040 lei

    Avand in vedere diferentele mari de preturi din cele doua oferte, precum si faptul ca oferta SC JMC PRODUCTION SRL nu a fost clara din punctul de vedere al pretului final, s-au solicitat clarificari celor doi operatori economici, dupa cum urmeaza :
Preturile de mai sus nu includ TVA.
1 -  SC JMC PRODUCTION SRL Fetesti, CIF 29688669 :
a) – Prezentarea componentei preturilor si justificarea lor prin prezentarea de facturi, oferte de la diferiti furnizori si alte documente care au stat la baza fundamentarii preturilor.
b) – Justificarea pretului final al ofertei prezentate, avand in vedere ca, adunate, componentele din Anexa la Caietul de sarcini dau alta valoare.
2 - KROMIL SE SRL Fetesti, CUI 21517370 :
a) - Prezentarea componentei preturilor si justificarea lor prin prezentarea de facturi, oferte de la diferiti furnizori si alte documente care au stat la baza fundamentarii preturilor.                                                
   In urma analizarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari s-a intocmit procesul-verbal nr. 6.502/27.06.2017, s-a recomandat achizitionarea serviciilor care fac obiectul prezentei achizitii de la SC JMC PRODUCTION SRL.
   Fata de cele aratate, achizitia directa privind servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice, COD CPV – 50323000-5, se va realiza de la operatorul economic SC JMC PRODUCTION SRL, cu sediul in Municipiul Fetesti, str. Grivita, nr. 42, CIF 29688669 pentru pretul de 55.063 lei.
   Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
    
Data: 28.06.2017                                     
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE                                                   
Consilier Capsuna Georgian
 
Anunt Nr. 6018/14.06.2017
Miercuri, 14 Iunie 2017 21:10
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE REPARARE SI INTRETINERE A PERIFERICELOR INFORMATICE


COD CPV : 50323000-5 – „Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice ( copiatoare, imprimante si multifunctionale )

Valoare estimata totala : 66.000 lei fara TVA  

CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 21.06.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
 
Operatorii economici au obligatia de a oferta serviciile conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 5994/13.06.2017 si Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini nr. 5994/13.06.2017, atasate prezentului anunt.

Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Anexa 1 (.pdf)
Caiet Sarcini Produse  Informatice (.pdf)

 
Anunt Nr. 6015/14.06.2017
Miercuri, 14 Iunie 2017 21:04
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE   PRODUSE ADMINISTRATIVE de la intreprinderi sociale tip unitati protejate, reglementate conform Legii nr. 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CODURI CPV :

- 15860000-4 : „Cafea, ceai si produse conexe”
- 15981000-8 : „Apa minerala”
- 15321000-4 : „Sucuri de fructe”


AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de produse administrative

Valoare estimata totala : 18.134,7 lei

CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 21.06.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.

Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 6014/14.06.2017, anexa la prezentul anunt.

Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment Registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Anexa 1 (.pdf)
Aneax 2 (.pdf)
Caiet Sarcini Produse  Administrative (.pdf)
 
Anunt 5.257/23.05.2017
Miercuri, 24 Mai 2017 21:02
A N U N T
privind atribuirea contractului de de achizitie publica de  servicii avand ca obiect „Servicii pentru evenimente”, „Servicii de organizare de evenimente culturale” – Zilele Municipiului Fetesti  26-28 mai 2017 in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2017
                      
AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A,  Et.2-4.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Procedura simplificata proprie pentru servicii prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE : „Servicii pentru evenimente”, „Servicii de organizare de evenimente culturale” – Zilele Municipiului Fetesti 26-28 mai 2017, Cod CPV : 79952000-2 – „Servicii pentru evenimente”; 92312240-5 – „Servicii prestate de artisti”
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  23.05.2017
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  2
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : Asociatia Culturala Bambi Music,  cu sediul in  str. Maracineni, nr. 78, etaj 1, camera 1, oras Bragadiru, judetul Ilfov, CIF 27829427,  Nr. de ordine la registrul comerţului: - , tel:. 0723.358206,
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  88.700  lei fara TVA
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : 03.05.2017   

Primar,
Sorin GAFITOI
 
Anunt Nr. 5098/18.05.2017
Vineri, 19 Mai 2017 20:49
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE   PRODUSE DE INTRETINERE de la intreprinderi sociale tip unitati protejate, reglementate conform Legii 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CODURI CPV :

- 44411000 - 4 - „Articole sanitare”
- 31224810 - 3 - „Cabluri prelungitoare”
- 31532920 - 9 - „Becuri si lampi fluorescente”


AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de produse de intretinere

Valoare estimata totala : 5850 lei  

CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 25.05.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
 
Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 5089/18.05.2017, anexa la prezentul anunt.

Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Caiet de Sarcini Produse de  Intretinere (.pdf)
Anexa 1, Anexa 2 Produse de  Intretinere (.pdf)

 
« ÎnceputAnterior11121314UrmătorSfârşit »

Pagina 13 din 14
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive