O ADMINISTRATIE EFICIENTA SI SERVICII DE CALITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI, COD SIPOCA 796/SMIS2014 135870

O ADMINISTRATIE EFICIENTA SI SERVICII DE CALITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI, COD SIPOCA 796/SMIS2014 135870

Anunt nr. 8407/24.09.2020 reprezentand  ,,Rezultatul interviului la examenul de ocupare a functiei de responsabil tehnic cooptat”  (.pdf)

Joi, 24 Septembrie 2020 11:35

Anunt nr. 8318/22.09.2020 reprezentand “Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a functiei de responsabil tehnic cooptat'” din cadrul proiectului “O administratie eficienta si servicii de calitate la nivelul municipiului Fetesti” (.pdf)

Miercuri, 16 Septembrie 2020 11:35

Anunt nr. 8141/16.09.2020 reprezentand ocupare post responsabil IT pe perioada determinata (26 de luni) din cadrul proiectului “O administratie eficienta si servicii de calitate la nivelul municipiului Fetesti” (.pdf)

Marţi, 25 August 2020 13:46 

Anunt privind atribuirea Contractului de prestari servicii (.pdf) 

Luni, 24 August 2020 15:16

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a functiei de responsabil tehnic cooptat din cadrul proiectului ”O administratie eficienta si servicii de calitate la nivelul municipiului Fetesti” (.pdf)

Luni, 17 August 2020 10:24

Ocupare Post Responsabil IT pe Perioada Determinata 

Luni, 20 Iulie 2020 14:05

 

Comunicat de presă

  

                                                                                               

                                                                                   Nr.înreg/data: REEC 05/20.07.2020

 

 ANUNȚ LANSARE PROIECT

 

“O administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul Municipiului”

 

Primăria Municipiului Fetești, în calitate de beneficiar, a demarat în data de 08.07.2020 proiectul cu titlul: “O administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul Municipiului”, cod SIPOCA 796/MySMIS2014 135870.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești

Data de începere proiect: 08 Iulie 2020

Data finalizării proiectului: 07 August 2022

Perioada de implementare: 26 de luni, Iulie 2020 – August 2022

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.607.695,35 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.535.541,44 lei din care:

           – 3.066.541,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

           – 469.000,39 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

           – 72.153,91 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului – contribuție proprie din bugetul local.

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.                                                    

 

Obiectivul general al proiectului:

Implementarea unui sistem informatic de digitalizare a proceselor de administrare a informației și documentelor și simplificarea relației cu cetațenii prin comunicare online pentru competențe partajate ale UAT-ului, eficientizarea activităților de tip back-office și front-office și îmbunătățirea planificării strategice, contribuie la creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate de administrația publică la nivelul Municipiului Fetești.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

1.Implementarea unor mecanisme noi pentru planificare strategică pe termen lung – Strategia de Dezvoltare urbană 2021 –2027, a Planului de Mobilitate Urbană 2021 – 2027 și elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021 – 2022, pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul Municipiului Fetești.

 2.Configurarea și implementarea unui sistem informatic de digitalizare a proceselor de administrare a informației și documentelor și simplificarea relației cu cetațenii luand în considerare competențe partajate și retro-digitalizarea documentelor din arhiva instituției.

3.Îmbunatățirea abilităților și cunoștințelor personalului Municipiului Fetești – 65 de persoane din diferite niveluri ierarhice(personal de conducere și de execuție) din cadrul Municipiului pe teme specifice (ex. planificare strategică, planificare bugetară,politici locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale,etc).

 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

1.Elaborarea unor documente de planificare strategică și financiară:1 Strategie de Dezvoltare urbană 2021 – 2027; 1 Plan Strategic Instituțional 2021 – 2022; 1 Plan de Mobilitate Urbană 2021 –2027.

2. Un sistem informatic de digitalizare a proceselor de administrare a informației și documentelor și simplificarea relației cu cetățenii cu acces la servicii online gestionate partajat, cu componența de tip front-office si back-office și retro-digitalizarea documentelor din arhivă.

3. Cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul UAT îmbunatățite, persoane din cadrul grupului țintă, instruite și certificate pe teme specifice administrației publice locale.

 

Date de contact: Manager de proiect Cristian Neculae, Str. Calarasi nr. 595, bloc CF3, sc A ,județul Ialomița, cod poștal 925150 telefon: 0731055479; fax: 0243361206; e-mail:  contact@primariafetesti.ro;

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sari la conținut