Ultimele noutăți

Anunt de licitatie Nr.3823/09.04.2019

1. Informatii generale privind proprietarul:
   Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.    
            
 2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
   a. Procedura aplicata pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totala de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr.184 din 28.11.2018.  
   b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str. Depoului, din Municipiul Fetesti în suprafață totala de 3919,00 mp, compus din 9 loturi de teren, după cum urmează :

   (1). Lotul nr.1 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27014;
   (2). Lotul nr.2 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27015;
   (3). Lotul nr.3 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27016;
   (4). Lotul nr.4 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27017;
   (5). Lotul nr.5 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27018;
   (6). Lotul nr.6 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27019;
   (7). Lotul nr.7 în suprafata de  450 mp,transcris în cartea funciară  nr. 27020;
   (8). Lotul nr.8 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27021;
   (9). Lotul nr.9 în suprafata de 319 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27022;

   c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
   d. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
             
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
   a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 18.03.2019.
   b. Cheltuieli de instituire a superficiei:                   
– caiet de sarcini                 200,00 lei
– taxa de participare           100,00 lei
– garantia de participare    500,00 lei
   c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,88 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019 ( H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă);
   d. data limita pentru obtinerea documentatiei : 22.04.2019, ora 12:00.  
            
4. Informatii privind ofertele:
   4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 24.04.2019, ora 12:00.
   4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
   4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
            
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
25.04.2019, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 09.04.2019.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI

Sari la conținut