Ultimele noutăți

Anunt Nr. 1792 / 10.02.2015

A N U N T PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„ Serviciilor- organizare evenimente culturale, de recreere si sportive”  in municipiul Fetesti, in anul 2015

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595,Bl.CF3, Sc.A,Et.2-4.
OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2015.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „Pretul cel mai scazut”
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou achizitii.
CLARIFICARI : Se pot obtine de la dispozitie la sediul UAT Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou achizitii.
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 26.02.2015, ora: 10 la sediul Primariei Fetesti, Registratura.
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.02.2015, ora: 11, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4, Sala de sedinte.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Sari la conținut