Ultimele noutăți

Anunt Nr. 3.598 /03.04.2019

A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  AVAND CA OBIECT „Servicii de paza”  SI  „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” IN MUN. FETESTI, JUD. IALOMITA, IN ANUL 2019, CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE 

 
AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza”; „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2019

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

VALOARE ESTIMATA :  347.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro

CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, contact@primariafetesti.ro sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 09.04.2019.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 11.04.2019.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 17.04.2019, ora 10:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 17.04.2019, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.
                                                        
Primar,
Sorin GAFITOI
I

ANEXA FORMULAR 5 (.doc)
Caiet de sarcini paza si monitorizare 2 (.pdf)
Declaratie cf. art. 63 alin. 1 paza si monitorizare (.pdf)
FORMULARUL 1 (2) (.doc)
FORMULARUL 2 (2) (.doc)
FORMULARUL 3 (2) (.doc)
FORMULARUL 4 (2) (.doc)
FORMULARUL 5 (.doc)
FORMULARUL 6 (.doc)
FORMULARUL 7 (.doc)
Model contract paza si monitorizare (.odt)

Sari la conținut