Ultimele noutăți

Anunt Nr. 3.859/18.04.2017

PRIVIND FURNIZAREA, INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A UNEI CENTRALE TERMICE MURALE

COD  CPV : – 39715210-2 : „Echipament de incalzire centrala”

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice murale si a instalatiei termice in vederea asigurarii incalzirii locuintei cu 2 camere situate in mun. Fetesti, str. Aleea Macilor, Vila Z7, parter, ap. 1, jud. Ialomita

Valoare estimata  : 6.100 lei.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data  26.04.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
 
   Furnizorul va realiza documentatia tehnica pentru obtinerea, in numele UAT Mun. Fetesti, a avizului obligatoriu de instalare a centralei termice pe care a livrat-o si autorizatia de functionare pentru centrala termica, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

   Centrala termica furnizata se va instala cu respectarea tuturor prescriptiilor tehnice si normelor in vigoare.

   Pentru a fi admisi, ofertantii trebuie sa depuna in cadrul ofertei urmatoarele :
– in copie, certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004;
– in copie, autorizatia emise de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si valabila la data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca este autorizat sa desfasoare activitati privind instalarea, montarea, repararea, intretinerea si verificarea tehnica in utilizare pentru centrala termica ofertata;
– in copie, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit din care sa rezulte ca ofertantul isi desfasoara activitatea respectand regulile obligatorii prevazute de reglementarile legale referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii in vigoare la nivel national, corespunzatoare domeniului de activitate al ofertantului.

   Pretul va fi exprimat in lei, cu si fara TVA si va include toate costurile, directe si indirecte, legate de incheierea si executarea contractului de lucrari.

   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Sari la conținut