Anunt Nr. 4380 / 24.04.2019 TRANSBUS

ANUNT
Privind organizarea interviului in vederea selectiei membrilor in consiliul de administratie a S.C. TRANSBUS S.A. FETESTI

I. Organizare
Interviul va avea loc in data de 07.05.2019, incepand cu ora 14:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti din str.Calarasi, nr.595, sala de sedinte et.IV.

II. Planul de desfasurare a interviului
In cadrul interviului, vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

a. Analiza scrisorii de intentie
Capacitate de planificare strategica: max. 60 puncte

1. Asigurarea continuitatii activitatii societatii: max.30 puncte;
2. Realizarea unei profitabilitati rationale a S.C. TRANSBUS S.A. – max. 30 puncte.

b. Criterii de evaluare personala a candidatului: max. 40 puncte

1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin
2. Continutul dosarului de participare: – max.10 puncte;
3. Abilitatile de comunicare; – max. 10 puncte;
4. Motivatia candidatului; – max. 10 puncte;
5. Capacitatea manageriala. – max. 10 puncte.

III. Promovarea inteviului:
Obtinerea unui minim de 70 puncte.

IV. Modalitatea de comunicarea a planului de interviu:
Prin afisare la locul desfasurarii interviului.

V. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obtinute de candidati la interviu:
Prin afisare a rezultatelor probei interviu la sediul administratiei publice tutelare.

COMISIA DE SELECTIE :
PRESEDINTE: Soare Marilena
MEMBRU:    Capsuna Georgian
MEMBRU:    Enache Lenuta
MEMBRU:    Scarlat Ana – Maria
MEMBRU:   Ilie Luminita

Sari la conținut