Ultimele noutăți

Anunt Nr. 6015/14.06.2017

A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE   PRODUSE ADMINISTRATIVE de la intreprinderi sociale tip unitati protejate, reglementate conform Legii nr. 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CODURI CPV :

– 15860000-4 : „Cafea, ceai si produse conexe”
– 15981000-8 : „Apa minerala”
– 15321000-4 : „Sucuri de fructe”

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de produse administrative

Valoare estimata totala : 18.134,7 lei

CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 21.06.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.

Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 6014/14.06.2017, anexa la prezentul anunt.

Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment Registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Anexa 1 (.pdf)
Aneax 2 (.pdf)
Caiet Sarcini Produse  Administrative (.pdf)

Sari la conținut