Anunt Nr. 6018/14.06.2017

A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE REPARARE SI INTRETINERE A PERIFERICELOR INFORMATICE

COD CPV : 50323000-5 – „Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice ( copiatoare, imprimante si multifunctionale )

Valoare estimata totala : 66.000 lei fara TVA  

CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 21.06.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
 
Operatorii economici au obligatia de a oferta serviciile conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 5994/13.06.2017 si Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini nr. 5994/13.06.2017, atasate prezentului anunt.

Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Anexa 1 (.pdf)
Caiet Sarcini Produse  Informatice (.pdf)

Sari la conținut