Ultimele noutăți

Anunt Nr. 6752/03.07.2017

A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE   ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA LUCRATORILOR DIN CADRUL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI FETESTI

COD CPV :     

– 35811200 – 4 – ”Uniforme de Politie”
– 35200000 – 6 – ”Echipamente de Politie”

   AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
   OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti
   Valoare estimata totala : 18.629 lei, din care :
–  15.181 lei  : ”Uniforme de Politie”
–  3448 lei  :    ”Echipamente de Politie”.

   Preturile de mai sus nu includ TVA.
   CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.
   TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 10.07.2017, ora 13.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
   Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in anexele la prezentul anunt.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment Registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.
Primar,
Sorin GAFITOI
   

Anexa 1 (.pdf)

Anexa 2 (.pdf)

Sari la conținut