Ultimele noutăți

Anunt Nr. 7092/12.07.2017

Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI

TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI

   Subsemnatul Capsuna Georgian, consilier – Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 6438/26.06.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti, jud. Ialomita, Cod CPV – 35811200 – 4 ”Uniforme de Politie” ; 35200000 – 6 ”Echipamente de Politie”.
   S-a publicat pe site-ul oficial al Primariei Mun. Fetesti anuntul nr. 6752/03.07.2017 privind achizitionarea produselor aratate, in data de 03.07.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 10.07.2017, ora 13:00. S-a primit in termen oferta de la un singur operator economic, după cum urmează :

1.    Operatori economici

 

 

Nr.

crt.

 

 

Denumire Produse

 

 

Cantitate

CREATIV MICHAEL SRL

Aleea Privighetorii, nr. 4, sc. A, apt. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea

 

1.

Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti

             1.

1. Uniforme de Politie – 12.482 lei

2. Echipamente de Politie – 3290 lei

      
   Preturile de mai sus nu includ TVA.
   Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut.
   Achizitionarea de Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti, jud. Ialomita se va realiza de  la SC CREATIV MICHAEL SRL, Aleea Privighetorii, nr. 4, sc. A, apt. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea, pentru suma de 12.482 lei.
Data: 12.07.2017    
                                                
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Consilier Georgian CĂPŞUNĂ

Sari la conținut