Ultimele noutăți

Anunt Nr.13157din 21.11.2018

Proces verbal de selectie a dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de sef serviciu gradul II – Directia Tehnica- Serviciul Tehnic Organizare
 

   Avand in vedere prevederile art.40 alin.(1) lit a) si art.50 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

1 Filip Geta Larisa
Sef serviciu gradul II
Primaria Mun.Fetesti
ADMIS

   Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 03.12.2018, ora 11:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti din str. Calarasi nr.595 bl. CF3
   Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art.63 din Hotararea nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Ciocoiu Luminita, consilier R.U.
   Afisat astazi, 21.11.2018 ora 15:30, la sediul Primariei municipiului Fetesti.

Secretar
Ciocoiu Luminita                                                            

Sari la conținut