Ultimele noutăți

Anunt Nr.2.561 / 06.03.2014

A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii
Organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in Municipiul Fetesti

                      
AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B
OUG 34/2006 (manifestari cultural artistice)
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in Municipiul Fetesti in anul 2014, Cod CPV:92000000-1
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  24.02.2014
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Compania Artistica Mix Music Show S.R.L. cu sediul in Bucuresti , str. Dr. Grigore Taranu ,  nr. 4, et. 1, ap.2, sector 5 telefon/fax: 031/4202000
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  435.081lei.
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : –

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Sari la conținut