Ultimele noutăți

Anunt Nr.3348 / 17.03.2015

A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii Organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in Municipiul Fetesti

                    

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B art.16 alin(1)
din OUG 34/2006.

CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in Municipiul Fetesti in anul 2015, Cod CPV:92000000-1

DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  27.02.2015

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Compania Artistica Mix Music Show S.R.L. cu sediul in Bucuresti , str. Dr. Grigore Taranu ,  nr. 4, et. 1, ap.2, sector 5 telefon/fax: 031/4202000

PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  556.000 lei.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Sari la conținut