Ultimele noutăți

. Buget – Bilant 2013

Actualizat: 07 februarie 2014

Bilant 31.12.2013
Buget general consolidat 2014
Cont de executie imprumuturi 31.12.2013
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2013
Cont executie cheltuieli autofinantate 31.12.2013
Cont executie cheltuieli buget local 31.12.2013
Cont executie venituri autofinantate 31.12.2013
Cont executie venituri buget local 31.12.2013
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31.12.2013
Plati restante …venituri proprii spital
Plati restante bugete locale 31.12.2013
Plati restante Institutii integral din venituri proprii 31.12.2013
Plati restante- total 31.12.2013
Situatia activelor fixe amortizabile 31.12.2013
Situatia activelor fixe neamortizabile 31.12.2013
Situatia activelor si datoriilor financiare 31.12.2013
Situatia fluxurilor in trezorerie anexa 4
Situatia modificarilor in structura activelor nete
Situatia platilor efectuate care nu reprezinta cheltuieli efective
Situatia platilor efectuate la titlul 56
Venituri, cheltuieli si excedente 31.12.2013

 

PROIECT BUGET AUTOFINANTATE 2014-2017
PROIECT BUGET LOCAL 2014-2017

BUGET AUTOFINANTATE 05.11.2013
BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 05.11.2013

SEPTEMBRIE 2013

Anexa 29
Bilant 09.2013
Cont de executie autofinantate- cheltuieli
Cont de executie autofinantate- venituri
Cont de executie buget local- cheltuieli
Cont de executie buget local- venituri
Cont de executie- imprumuturi
Cont de rezultat patrimonial 09.2013
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Plati restante- buget local
Plati restante venituri proprii
Plati restante-total
Situatia activelor si datoriilor-1
Situatia activelor si datoriilor-2
Situatia activelorsi datoriilor-3
Situatia arieratelor 09.2013
Situatia fluxurilor in trezorerie anexa 03
Situatia fluxurilor in trezorerie anexa 04
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile

 

IUNIE 2013

Actualizat: 06.08.2013

Bilant 30.06.2013
Cont de executie cheltuieli autofinantate
Cont de executie cheltuieli buget local
Cont de executie imprumuturi
Cont de executie venituri autofinantate
Cont de executie venituri buget local
Cont de rezultat patrimonial
Disponibil mijloace cu destinatie speciala
Plati restante bugete locale 06.2013
Plati restante total 06.2013
Plati restante venituri proprii 06.2013
Situatia activelor si datoriilor 06.2013
Situatia arieratelor 06.2013
Situatia platilor 06.2013

 

MARTIE 2013

Bilant 31.03.2013
Cont de executie cheltuieli autofinantate
Cont de executie cheltuieli buget local
Cont de executie imprumuturi
Cont de executie venituri autofinantate
Cont de executie venituri buget local
Cont de rezultat patrimonial
Situatia activelor si datoriilor
Situatia fluxurilor in trezorerie
Situatia platilor anexa 29
Anexa cod 40 plati restante
Anexa cod 42 plati restante
Anexa cod 51 plati restante

Proiect Buget 2013 (format .doc) – 08.03.2013

Sari la conținut