Ultimele noutăți

. Buget – Bilant 2015

Decembrie 2015 (12.02.2016)

ANEXA 19 DECEMBRIE 2015
ANEXA 22 DECEMBRIE 2015
ANEXA 27 DECEMBRIE 2015
BILANT DECEMBRIE 2015
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI DECEMBRIE 2015
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE VENITURI 2015
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI DECEMBRIE 2015
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI DECEMBRIE 2015
CONT DE EXECUTIE IMPRUMUTURI CHELTUIELI DECEMBRIE 2015
CONT DE EXECUTIE IMPRUMUTURI DECEMBRIE 2015
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL DECEMBRIE 2015
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA DECEMBRIE 2015
PLATI RESTANTE TOTAL DECEMBRIE 2015
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE DECEMBRIE 2015
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE DECEMBRIE 2015
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE  DECEMBRIE 2015
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  DECEMBRIE 2015
SITUATIA FLUXURILOR DE TRZORERIE BANCI DECEMBRIE 2015
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE DECEMBRIE 2015
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DECEMBRIE 2015

Septembrie 2015  (02.11.2015)

Bilant 30.09.2015
Cont de executie cheltuieli autofinantate 30.09.2015
Cont de executie cheltuieli buget local 30.09.2015
Cont de executie venituri autofinantate 30.09.2015
Cont de executie venituri buget local 30.09.2015
Cont de rezultat patrimonial 30.09.2015
Disponibil din mijl cu dest spec 30.09.2015
Lista investitii 29.10.2015
Plati restante buget local 30.09.2015
Plati restante total 30.09.2015
Plati restante venituri proprii 30.09.2015
Situatia plati efectuate 30.09.2015
Situatia activelor si datoriilor 30.09.2015

Iunie 2015 (03.08.2015)

CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI 06.2015
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE VENITURI 06.2015
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI 06.2015
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI 06.2015
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL 06.2015
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 06.2015
PLATI RESTANTE BUGET LOCAL 06.2015
PLATI RESTANTE TOTAL 06.2015
PLATI RESTANTE VENITURI PROPRII
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR 06.2015
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE ANEXA 27 din 06.2015
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE ANEXA 29 din 6.2015
SITUATIE FLUX DE TREZORERIE ANEXA 03 din 06.2015
SITUATIE FLUX IN TREZORERIE ANEXA 04 din 06.2015

Martie 2015 (07.05.2015)

BILANT 03.2015
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI 03.2015
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE VENITURI 03.2015
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI 03.2015
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI 03.2015
CONT DE EXECUTIE PATRIMONIAL 03.2015
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 03.2015
PLATI RESTANTE BUGET LOCAL 03.2015
PLATI RESTANTE TOTAL 03.2015
PLATI RESTANTE VENITURI PROPRII  03.2015
SITUATIA ACTIVELOR DI DATORIILOR FINANCIARE 03.2015
SITUATIA FLUX IN TREZORERIE ANEXA 04 din 03.2015
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ANEXA 03 din 03.2015
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE ANEXA 27din  03.2015
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE ANEXA 29 din  03.2015
SITUATIA PLATILOREFECTUATE ANEXA 19 din  03.2015

Proiect buget local 2015
Proiect buget local 2015 – Sectiunea de Functionare
Proiect buget local 2015 – Sectiunea de Dezvoltare
Lista Obiectivelor de Investitii

Sari la conținut