Ultimele noutăți

. Buget – Bilant 2022

BILANT DEC 2022
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL DECEMBRIE 2022
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA DEC 2022
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FEN DEC 2022
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE , COTA-PARTE FEN DEC 2022
SITUATIA ACTIVE AMORTIZABILE DEC 2022
SITUATIA ACTIVE NEAMORTIZABILE DEC 2022
VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UAT
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR DEC 2022
SITUATIA ACTIUNI DEC 2022
SITUATIA FLUXURILOR IN BANCI DEC 2022
SITUATIA FLUXURILOR IN TREZORERIE DEC 2022
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL-VENITURI DEC 2022
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL -CHELTUIELI DEC 2022
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE-VENITURI DEC 2022
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI DEC 2022
CONT DE EXECUTIE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -VENITURI DEC 2022
PLATI RESTANTE DEC 2022

 

 

BILANT SEPTEMBRIE 2022
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL SEPTEMBRIE 2022
SITUATIA ACIVELOR SI DATORIILOR SEPTEMBRIE 2022
SITUATIA FLUXURILOR IN TREZORERIE SEPTEMBRIE 2022
SITUATIA FLUXURILOR IN BANCI SEPTEMBRIE 2022
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
SITUATIA PLATILOR COT PARTE FEN SEPTEMBRIE 2022
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE FEN TITLUL 56 SI TITLUL 58 SEPTEMBRIE 2022
CONTUL DE EXECUTIE VENITURI BUGET LOCAL SEPTEMBRIE 2022
CONTUL DE EXECUTIE CHELTUIELI SEPTEMBRIE 2022
CONTUL DE EXECUTIE VENITURI AUTOFINANTATE SEPTEMBRIE 2022
CONTUL DE EXECUTIE CHELTUIELI AUTOFINANTATE SEPTEMBRIE 2022
PLATI RESTANTE SEPTEMBRIE 2022

 

 

BILANT IUNIE 2022
CONT DE EXECUTIE IUNIE 2022
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR IUNIE 2022
SITUATIA FLUXURILOR BANCI IUNIE 2022
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE FEN IUNIE 2022
PLATI RESTANTE IUNIE 2022
CONT DE EXECUTIE VENITURI BUGET LOCAL IUNIE 2022
CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI BUGET LOCAL IUNIE 2022
CONT DE EXECUTIE VENITURI AUTOFINANTATE IUNIE 2022
CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI AUTOFINANTATE IUNIE 2022
DISPONIBIL DIN MIJL CU DEST SPECIALA IUNIE 2022
SITUATIA FLUXURILOR IN TREZORERIE IUNIE 2022

 

BILANT 03.2022
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL 03.2022
SITUATIA ACTIVE SI DATORII 03.2022
SITUATIA FLUX IN TREZORERIE-BANCI 03.2022
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 03.2022
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI 03.2022
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI 03.2022
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE VENITURI 03.2022
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI 03.2022
CONT DE EXECUTIE FONDURI NERAMBURSABILE CHELTUIELI 03.2022
PLATI RESTANTE 03.2022

Sari la conținut