Condiții pentru organizarea Târgului de Toamnă 2022

Primăria Municipiului Feteşti prin DADPP Feteşti oferă celor interesaţi terenul situat în str.Călăraşi, nr.547A în suprafaţă de 15 414 mp în vederea desfăşurării evenimentului „Târgul de Toamnă 2022” în perioada 10.10-16.10.2022, conform prevederilor „Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat”, aprobat prin HCL nr.76/2018.
Tariful pentru ocuparea domeniului public este stabilit prin HCL nr.174/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 2022, anexa nr.11, punctul 16, respectiv 0,30 lei/mp/zi.

Cerinţe privind organizarea evenimentului „Târgul de Toamnă 2022”:

•Organizatorul evenimentului trebuie să deţină o societate comercială/întreprindere individuală/persoană fizică autorizată, cu cod CAEN pentru activitatea principală reprezentând organizarea de evenimente;

•Organizatorul trebuie să prezinte lista ultimelor 5 (cinci) evenimente/târguri/zilele oraşului/comunei organizate de acesta, în ultimii 5 (cinci) ani;
Organizatorul trebuie să prezinte minim 3 (trei) recomandări din partea beneficiarilor cu privire la organizarea unor evenimente de dimensiuni similare;

• Organizatorul trebuie să deţină acordul pentru desfăşurarea evenimentului din partea proprietarului/administratorului terenului;

• Organizatorul trebuie să asigure minim 5 toalete ecologice cu contract cu o societate autorizată;

• Organizatorul trebuie să facă dovada încheierii unui contract cu o societate de salubrizare;

• Organizatorul va achita integral taxa înainte de începerea evenimentului;

• Organizatorul va achita sumele reprezentând contravaloarea utilităţilor (energie electrică, apă), după inchierea evenimentului,conform citirilor contoarelor;

• Organizatorul se va ocupa de obţinerea avizelor DSP,DSV, afişaj stradal, necesare desfăşurării evenimentului.

Cererile privind ocuparea temporară a suprafeţei sus menţionate se depun la sediul DADPP Feteşti , str. Călăraşi, nr. 512 până la data de 01.10.2022, însoţite de următoarele documente:

• Certificat de înregistrare fiscală;

• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

• Certficat CNCIR pentru agregate;

• Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea şi respectarea cerinţelor de protecţia muncii şi PSI pentru personalul propriu responsabil de organizarea evenimentului.

Sari la conținut