Art. 1 Creşa este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Feteşti, condus de către un asistent- şef pediatru, şi se alfa in relaţii de subordonare faţă de primar. Art. 2 Structura organizatorică a Creşei este prezentată conform organigramei, numarului de posturi şi a statului de funcţii ale Primăriei municipiului Feteşti. Art. 3 Domeniul de competenţă al creşei vizează atribuţii precum: Organizarea şi asigurarea unui regim raţional de viaţă şi a unei în conformitate cu necesarul metabolic al copiilor în vârsta 0-3 ani, al unui program educativ complex, luarea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, acordarea primului ajutor şi îngrijirilor medicale necesare până la predarea copiilor, asigurarea dezvoltării neuropsihice în conformitate cu vârsta copiilor înscrişi în creşă. Art. 4 Activitatea creşei se desfăşoară conform legilaţiei in vigoare ( Legea creşelor nr. 263/19.07.2007 (Monitorul oficial nr. 507/30.07.2007) iar serviciile oferite de către personalul angajat constau în asistenţă medico-socială şi program educativ conform vârstei. Art. 5 În exercitarea activităţii ce îi revine, personalul angajat colaborează cu autorităţile care au atribuţii în domeniu: instituţii centrale (Ministerul Sănătăţii) si direcţiile de specialitate ale altor instituţii locale si judeţene.