LEGISLAȚIE ÎN BAZA CĂREIA FUNCȚIONEAZĂ INSTITUȚIA

  1. Legea nr. 11 din 18 ianuarie 1995 privind declararea ca municipii a unor orașe;
  2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iunlie 2019 privind Codul administrative;
  3. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale;
  4. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicată) – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
  5. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  6. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (republicată)privind transparența decizională în administrația publică;
  7. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ.