ANUNȚ DISTRIBUȚIE MĂȘTI DE PROTECȚIEANUNȚ DISTRIBUȚIE MĂȘTI DE PROTECȚIE


 

 

 

 

U.A.T. Municipiul Fetești va desfășura în perioada 31 august – 02 septembrie 2020, între orele 0830 – 1600

, distribuirea cutiilor ce conțin măști de protecție, pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

 


Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de măști de protecție acordate de Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Ialomița, pentru combaterea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV -2), şi care au calitatea de destinatari finali, sunt:

a)   

persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   

persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)    

pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

d)   

persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele menționate anterior beneficiază de o cutie ce conține 50 de măști aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării, în conformitate cu prevederile OUG 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.
 

Ajutoarele vor fi distribuite pentru toate categoriile de beneficiari și cartierele municipiului, în incinta fostului spital, din cartierul Fetești Oraș, strada Călărași nr. 475, în perioada 31 august – 02 septembrie 2020

.


Totodată, în momentul ridicării cutiilor cu măști, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

pentru venitul minim garantat (VMG) – cartea de identitate a titularului în original și copie împreună cu fotocopiile cărților de identitate și certificatelor de naștere ale membrilor familie care fac parte din dosar;pentru alocatia pentru susținerea familiei (ASF) – cartea de identitate a titularului în original și copie împreună cu fotocopiile cărților de identitate și certificatelor de naștere ale membrilor familie care fac parte din dosar;pentru pensionarii cu venitul de până la 704 lei inclusiv – cartea de identitate a titularului în original și copie împreună cu fotocopia ultimului cupon de pensie;pentru persoanele cu handicap grav și accentuat – cartea de identitate/certificatul de naștere a titularului în original și copie împreună cu fotocopia certificatului de încadrare în gradul de handicap. 


O cutie conține 50 de măști de protecție de unică folosință.

 

 Primarul Municipiului Fetești,Sorin GAFIȚOI

Sari la conținut