Home
16 . 05 . 2021
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt 10.814/14.12.2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 14 Decembrie 2020 16:04                                                                                                          

 

 

Nr. 10.814 /14.12.2020                                                                         

                                                                                                                                                                                  

                                                                                            

                                                                                                  ANUNT

 

Prin prezenta vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia unui numar de 2  autovehicule  categoria M1 – autoturism.

 

 

1.    Valoarea estimata a achizitiei : 120.000 lei fara TVA , compusa din:

 

       Autoturism 1 – Valoarea estimata : 80.000 lei fara TVA

       Autoturism 2 – Valoarea estimata : 40.000 lei fara TVA.

 

2.    Cod CPV: 34110000-1 – Autoturisme.

 

3.    Sursa de finanţare: bugetul local.

 

4.    Limba de redactare a ofertei: română.

 

5.    Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6.    Documentul justificativ:

-        incheierea unui contract de achizitie publica de furnizare.    

      

7.    Mod prezentare oferta:

Operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

           

Ofertele vor contine:

 

a.     Documentele de calificare:

-  Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea 98/2016 (Formularul nr.1)  ;

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.165 din Legea 98/2016 (Formularul nr.2);

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016 (Formularul nr.3);

- Declaratie privind conflictul de interese (Formularul nr.4);

- Certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă că  activitatea principala/secundara pe care o desfasoara operatorul economic conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

 

b. Propunerea tehnica

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnică elaborată de către ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini .

Propunerea tehnică va fi insotita de:

      1. Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca (Formularul nr.5).

      2. Model de contract, insusit semnat si stampilat pe fiecare pagina.

 

c. Propunerea financiara

Propunerea financiară va conține Formularul de oferta  si anexa la formularul de oferta (Formularul nr.6).

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare,  respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.

Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

 

8.    Criteriul de atribuire:   pretul cel mai scazut.

9.    Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 17.12.2020.

 Solicitarile de clarificari se vor transmite prin e-mail la adresa : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

10. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari pana la data de: 18.12.2020, ora 13.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe site-ul autoritatii contractante, respectiv www.primariafetesti.ro, pagina principala, menționandu-se denumirea achiziției .

 

11. Data/ora  limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 21.12.2020, ora 12.00.

    

Nota 1:  NU se accepta oferte intarziate. Documentele solicitate in documentatie se vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor

Nota  2: Toate documentele ofertei transmise vor fi semnate de administrator/ reprezentantul legal al operatorului economic. Daca semnarea documentelor ofertei se face de catre o alta persoana decat administratorul/ reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta- Împuternicire  - semnata de catre administrator/ reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.

Nota 3:  NU se accepta oferte alternative la oferta de baza .

Nota 4: Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt.

Nota 5: Pentru primirea eventualelor solicitari de clarificari/a comunicarii rezultatului, ofertantii trebuie sa comunice in oferta depusa datele de contact si o adresa de corespondenta electronica unde sa poate primi aceste comunicari.

Nota 6: Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare va posta oferta pe platforma SEAP la rubrica cumpărări directe cu mențiunea:  Achizitie  de   autovehicule categoria M1 – autoturism.

 

 

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon nr. 0243/364410, interior 131-compartiment achizitii publice( Persoana de contact: Simona Baciu)   sau e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                       Compartiment Achizitii Publice,

                                                                               Cons. Baciu Simona

 

 

Anunt achizitie autoturisme (.pdf)

Caiet de sarcini autoturisme (.pdf)

Formulare autoturisme (.pdf)

Model contract furnizare (.pdf) 

 

 

 

Ultima actualizare ( Luni, 14 Decembrie 2020 16:11 )
 
Dispozitie privind interzicerea comercializarii si consumului bauturilor alcoolice in data de 06.12.2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 02 Decembrie 2020 19:41
Dispozitie privind interzicerea comercializarii si consumului bauturilor alcoolice in data de 06.12.2020 (.pdf)
 
Achizitie directa avand ca obiect servicii de informare - publicitate si promovare in cadrul proiectului "SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT DURABIL IN MUNICIPIUL FETESTI", cod SMIS 130544 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 02 Decembrie 2020 13:04

Model Contract servicii informare si publicitate (.docx)

Caiet sarcini informare-publicitate si romovare (.doc)

Formulare achizitie servicii informare si publicitate (.doc) 

 
Comunicat SPCLEP PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 13 Noiembrie 2020 12:23
Comunicat SPCLEP / 13.11.2020 (.pdf)
 
Anunt OUG 115/2020 / 13.11.2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 13 Noiembrie 2020 12:16

 

 

 

 

 

 

 

U.A.T. Municipiul Fetești va desfășura în perioada 13 - 16 noiembrie 2020, între orele 0830 – 1600, distribuirea tichetelor sociale/card masă caldă, care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - P.O.A.D., finanțat prin fonduri de la Uniunea Europeană.

 

În  conformitate cu prevederile OUG 115/16.07.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate  care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, beneficiarii programului, prevăzuți la art. 3, alin. (2), lit. a) sunt:

   persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii.

 

În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizaţii sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depăşeşte valoarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aceştia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

 

Tichetele sociale/card masă caldă vor fi distribuite în incinta fostului spital, din cartierul Fetești Oraș, strada Călărași nr. 475, în perioada 13 – 16 noiembrie 2020, între orele 0830 – 1600.

 

Totodată, beneficiarii OUG 115/2020, în momentul ridicării tichetelor sociale/card masă caldă trebuie să prezinte următoarele documente:

                cartea de identitate a titularului în original și copie împreună cu fotocopia ultimului cupon de pensie;

 

 Primarul Municipiului Fetești,

Laurentiu SONCHERECHE

 

 


 

Anunt OUG 115/2020 (.doc)

Ultima actualizare ( Vineri, 13 Noiembrie 2020 12:29 )
 
Anunt 9881 / 12.11.2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 12 Noiembrie 2020 14:47
Anunt 9881 / 12.11.2020 (.pdf)
Ultima actualizare ( Joi, 12 Noiembrie 2020 14:50 )
 
Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor in anul 2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 11 Noiembrie 2020 14:21
Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor in anul 2020 (.pdf)
 
Dispozitia Primarului Municipiului Fetesti nr.1022/2020 privind numerotarea si delimitarea sectiilor de votare din Municipiul Fetesti PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 04 Noiembrie 2020 09:13

Dispozitia Primarului Municipiului Fetesti nr.1022/2020 privind numerotarea si delimitarea sectiilor de votare din Municipiul Fetesti (.pdf) 

Ultima actualizare ( Vineri, 20 Noiembrie 2020 13:59 )
 
Anunt 9587 / 03.11.2020 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 03 Noiembrie 2020 20:39

 

Nr.9587/03.11.2020

 

A N U N T

 

 

  

 

     In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 2021 (.pdf)

 

 

 

     Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.

     Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

 

 

 

Data afisarii

03.11.2020

 

 

 

 

 

Primarul Municipiului Fetesti,

Laurențiu-Georgică ȘONCHERECHE 

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 4 din 55
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 14-05-2021.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive