Home Anunt Colectiv Nr.4659/8.05.2017
18 . 09 . 2021
Nr.4659/8.05.2017
Luni, 08 Mai 2017 21:34
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR


1.    Referințe:
•    Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
•    Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 4022/20.04.2017

2.    Informații generale
a)    Legislația aplicabilă
•    Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
b)    Calendarul procedurii:

Calendarul derulării procedurii de selecție

Data

Locul

Anunțul de selecție postat pe site-ul Primăriei Fetești

20.04.2017

Site-ul Primăriei

Solicitare de clarificări

Nu au fost

Nu este cazul

Răspuns la solicitarea de clarificări

Nu este cazul

Nu este cazul

Termen limită de depunere a dosarelor

05.05.2017 ora 14.00

Sediul Primăriei

Ședința de deschidere și evaluare a dosarelor

08.05.2017, ora 14.00

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

08.05.2017

Site-ul Primăriei

3.    Rezultate
În urma analizei dosarelor de candidatură primite în cadrul procesului de selecție, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 4022/20.04.2017, punctajele obținute de organizațiile care au depus dosare de candidatură sunt:
ONG-uri:
-    ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”, 100 puncte;
-    ASOCIATIA FEMEILOR”PRO FAMILIA” IALOMTA, 70  puncte;
Operatori economici:
-    S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L. 100 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt
-   ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”
-    ASOCIATIA FEMEILOR”PRO FAMILIA” IALOMTA
-    S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.

Primar,
Sorin GAFITO
I
 
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive