Ultimele noutăți

Infiintare centru educational pentru servicii cultural Anghel Saligny si imbunatatirea spatiilor publice urbane in Municipiul Fetesti, cod SMIS 126573

Infiintare centru educational pentru servicii cultural Anghel Saligny si imbunatatirea spatiilor publice urbane in Municipiul Fetesti

 

Primaria Municipiului Fetesti, in calitate de beneficiar, a demarat in data de 19.01.2022, proiectul cu titlul „Infiintare centru educational pentru servicii culturale Anghel Saligny si imbunatatirea spatiilor publice urbane in Municipiul Fetesti ”, cod SMIS 126573, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 9B- Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare.

Perioada de implementare: 65 luni, intre 01 august 2018 si 31 decembrie 2023

Valoarea toatala a contractului este de 23.146.956,50 lei, dupa cum urmeaza:

Valoarea eligibila a proiectului   22.997.864,97 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR  19.548.185,24 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national  2.989.722,42 lei;

Cofinantare eligibila a Beneficiarului  459.957,31 lei.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Municipiul Fetesti. Prin crearea Centrului Multifunctional ,, Anghel Saligny,, se urmareste imbunatatirea serviciilor sociale, educationale, culturale si recreative, iar imbunatatirea spatiilor publice urbane din oras prin reabilitarea unor strazi in stare de degradare este menita sa permita un acces facil catre destinatii in care se desfasoara  activitati esentiale pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv catre Centrul educational pentru servicii culturale ,, Anghel Saligny’’,  cele doua componente ale proiectului fiind integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Construirea si dotarea Centrului Multifunctional ,, Anghel Saligny,,
  2. Reabilitarea a 5 strazi aflate in stare de degradare in vederea cresterii confortului si sigurantei rutiere si a circulatiilor pietonale.

      Rezultatele asteptate

1.Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului (numar persoane): valoare la inceputul implementarii: 0; valoare la finele implementarii: cel putin 20.000 de persoane anual din care persoane apartinand categoriilor vulnerabile / defavorizate cca 3.920 si persoane cu dizabilitati: cca 638

2.Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (numar persoane): valoare la inceputul implementarii: 34.263 (populatia actuala a Municipiului), din care persoane apartinand categoriilor defavorizate / vulnerabile (persoane varstnice, persoane cu nivel educational scazut, bolnavi cronic, someri) cca. 11.000 si persoane cu dizabilitati 1.101; valoare la finele implementarii: cca 34.000 din care persoane apartinand categoriilor vulnerabile / defavorizate cca 10.000 si persoane cu dizabilitati: 1.000.

3.Cladiri cu functii sociale/educationale/culturale/recreative (se va mentiona categoria functionala a cladirii: centru de zi, cresa, scoala etc) construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/ dotate (numar): valoare la inceptul implementarii proiectului: 0, valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 centru multifunctional cu destinatii educationale, culturale si recreative.

  1. Lungimea drumurilor publice construite/extinse/modernizate/reabilitate (km):

– Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km,

– Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 3,292 km

  1. Lungimea/suprafata traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/ mp), dupa caz:

– Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp,

– Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului :11395,40 mp

  1. Suprafata rigole amenajate: valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp, valoarea estimata la finalul proiectului: 1369,55 mp

 

Pentru informatii detaliate despre programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro/ , precum si Programul Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro .

Sari la conținut